Verhoging contributie per 1-1-2023

Het hoofdbestuur van de ANPV heeft, na de raad van voorzitters te hebben geconsulteerd, besloten om de contributie per 1-1-2023 te verhogen van 0,55% naar 0,7 %. Tevens is besloten om de minimumcontributie te verhogen naar € 10,15. De maximumcontributie van € 13,- wordt NIET verhoogd. Daardoor heeft de verhoging een beperkt effect.

Samenwerking
Zoals bekend zijn de bonden met elkaar in gesprek over de toekomst en wordt er op steeds meer vlakken samengewerkt. Zo ook bij de werving waar we dit najaar mee zijn begonnen.
Om oneerlijke concurrentie met de andere bonden weg te nemen zijn wij genoodzaakt om onze contributie aan de onderkant te verhogen. Dit heeft helaas voor een kleine groep gevolgen. Dat is natuurlijk niet leuk, maar wij rekenen op begrip hiervoor. De leden van wie de contributie omhoog gaat, zijn daar over geïnformeerd.