Vergelijk de zorgpremies!

Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 kunnen politieambtenaren zich verzekeren bij de Politie Zorg Polis (PZP).

De gezamenlijke politiebonden nemen deel aan de commissie PZP waar ook de werkgever en verzekeraar aan deelnemen. Zo hebben we invloed op de polis en bewaken de belangen van onze leden.

De bonden staan dan ook achter de PZP. Om dat ook voor jou inzichtelijk te maken, hebben we de PZP vergeleken met een aantal andere aanbieders.

Om het voordeel zo groot mogelijk te laten zijn, willen we het collectief zo groot mogelijk houden.

Klik hier voor het vergelijk! En kies voor de PZP.