Update cao-onderhandelingen 2021

Na een aantal verkennende gesprekken met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zijn vanaf woensdag 19 mei de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao weer officieel hervat. Begin juni zullen beide partijen de balans opmaken en vaststellen of er een  onderhandelingsresultaat is bereikt dat aan de achterban kan worden voorgelegd.

Op zaterdagavond 8 mei maakten de vier politiebonden bekend dat ze op zondagmiddag 9 mei een werkonderbreking zouden organiseren tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax op zondagmiddag. De enige manier waarop het demissionaire kabinet Rutte III deze protestactie nog kon voorkomen, was terugkeren naar de overlegtafel.

De bonden eisten de toezegging dat er op korte termijn serieus met hen gesproken zou worden over vier urgente problemen: het voortslepen van het cao-conflict, de weigering om alle politiemensen met voorrang te vaccineren, de nog altijd toenemende werk- en roosterdruk en het geweld van burgers waarmee ze tijdens hun werk worden geconfronteerd.

Aan het eind van zondagochtend  9 mei liet minister Grapperhaus weten graag weer met de bonden aan tafel te gaan. Hij was het ermee eens dat het bespreken van de genoemde problemen niet kon wachten tot de komst van een nieuw kabinet. Dat ging door alle formatieperikelen te lang duren.

Sindsdien hebben de minister en de bonden een aantal verkennende gesprekken gevoerd over de financiële en beleidsmatige mogelijkheden om het politiewerk op korte termijn de (extra) erkenning en waardering te geven die het verdient. Daarbij zijn de afspraken uit de concept-cao weer op tafel gekomen en ook nieuwe (mogelijke) afspraken over de bescherming van en zorg voor politiemensen die met geweld en bedreiging te maken krijgen en het in toom houden van de werkdruk (dreiging inhaalevenementen komend jaar).

De komende tijd vinden twee keer per week onderhandelingssessies over (deel)onderwerpen plaats. Begin juni wordt bekeken of deze inspanningen een afsprakenpakket hebben opgeleverd dat als geheel voor beide partijen acceptabel is.