Uitzondering ATW geen oplossing voor capaciteitstekort politie

De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB zien dat vooral collega’s in de uitvoering nog nauwelijks tijd krijgen om hun rust te pakken. Het lijkt er sterk op dat het korps te pas en te onpas grijpt naar artikel 2:5 van de Arbeidstijdenwet (ATW) om capaciteit te kopen. De bonden wijzen de werkgever er herhaaldelijk op dat medewerkers niet structureel overvraagd kunnen worden en willen duidelijkheid van het korps.

Artikel 2:5 van de Arbeidstijdenwet geeft de politie de mogelijkheid om de ATW-voorschriften tijdelijk te ‘overtreden’, mits dit noodzakelijk/onvermijdelijk is voor onder andere handhaving van de rechtsorde. Bijvoorbeeld als er (extra) politie-inzet bij een calamiteit of tijdens een demonstratie nodig is. Een beroep op artikel 2:5 ATW moet altijd onderbouwd worden, waarbij duidelijk wordt aangegeven waarvoor en voor hoelang de uitzondering geldt. De bonden hebben sterk de indruk dat het korps ineens wel erg veel onder ‘onvermijdelijk’ schaart.

Structureel overvraagd
‘Politiemensen op ongezonde wijze inzetten omdat er eenvoudigweg niet genoeg medewerkers zijn, levert uiteindelijk grotere problemen op’, zegt een woordvoerder namens de bonden. ‘Je kunt niet steeds dezelfde collega’s overvragen. De kans op uitval van collega’s is daarmee vele malen groter en ook hun privéleven komt zwaar onder druk te staan.’ De politiebonden begrijpen dat de werkgever naar oplossingen zoekt, maar vragen zich stellig af of de mate van beroep op artikel 2:5 van de ATW nog wel in lijn is met afspraken binnen de sector. Daarover willen zij op zeer korte termijn duidelijkheid van het korps.

Politie-cao
De veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan politiemedewerkers nu al jaren worden blootgesteld is ook onderdeel van het actietraject Wake up call 2022. De acties zijn bedoeld als aanjager van de komende onderhandelingen over een nieuwe politie-cao.

Lees hier de brief van de gezamenlijke bonden aan de korpschef.