Uitspraken VN-rapporteur schadelijk voor betrokkenen

Update 13/1/22: Vandaag hebben de politiebonden de officiële klacht over VN-rapporteur N. Melzer verstuurd aan de Verenigde Naties. Melzer heeft conclusies getrokken over het optreden van de Nederlandse politie tijdens demonstraties, op basis van berichten op sociale media zonder deze eerst te onderzoeken. Zijn bevindingen vooraf zijn ook weer uitgebreid verspreid via sociale media.

De impact van deze voorbarige conclusies is zo groot, met name door de formele rol van Melzer (speciaal rapporteur van de Verenigde Naties op het gebied van marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing) dat de bonden van mening zijn dat Melzer geen rol meer kan spelen in het onderzoek dat de Verenigde Naties gaat uitvoeren.

Download de officiële klacht van de politiebonden
Nederlandse tekst
Engelse tekst (zoals verstuurd naar de VN)

 

Bericht 4 januari 2022:

VN-rapporteur Nils Melzer laat zich vandaag (dinsdag 4 januari 2022) op Twitter zeer kritisch uit over het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten. De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB vinden dat Melzer voorbarige conclusies trekt. Een woordvoerder namens de bonden: ‘Dit soort uitspraken zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Pas als alles gedegen onderzocht is, kan een oordeel worden geveld.’

Melzer plaatste bij zijn bericht (fragmenten van) beelden van protesten van vorig jaar en een van afgelopen dagen. Al eerder heeft het Openbaar Ministerie aangekondigd twee agenten te vervolgen voor het (niet proportioneel) geweld dat ze hebben gebruikt bij de aanhouding van een demonstrant. De gezamenlijke politiebonden zijn (in beginsel) voorstander van onderzoek en transparantie over het optreden van de politie in het algemeen en van de ME in het bijzonder. Daarbij is echter van ontegenzeglijk belang dat alle feiten en omstandigheden in de juiste (nationale) context gewogen worden. Dat gaat verder dan een momentopname of een (geknipt) onderdeel van een filmbeeld.

Pas na gedegen onderzoek oordeel vellen
Pas als alles gedegen onderzocht is, kan een oordeel worden geveld. Snelle en daarmee mogelijk voorbarige conclusies zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Niet in de minste plaats voor de politiemensen die onder toenemende zware omstandigheden, onder extreme druk en gebukt onder de capaciteitsproblemen, steeds moeten optreden tegen burgers die zich keren tegen de beleidsmakers van Nederland. De politiebonden maken zich hard voor een gedegen onderzoek om hiermee recht te doen aan iedereen die hiervan slachtoffer is.