Uitleg vakantieverlof tijdens ziekteverlof

De afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB) van de ANPV ontvangt regelmatig vragen over de interpretatie van het ´terugboeken van vakantieverlof tijdens ziekteverlof´. In onze ogen werd in een aantal gevallen in strijd gehandeld met de beleidsregel vakantieverlof (versie 01-12-2019). Alle reden dus om aan de werkgever nadere tekst en uitleg te vragen over de handelswijze.

 

Verschillende brieven over en weer tussen de ANPV en de werkgever hebben uiteindelijk tot de volgende uitleg geleid:

Bij een verzoek tot terugboeking van vakantieverlof in verband met ziekte zijn twee dingen van belang: het moment van terugvragen en objectief versus subjectief genieten van vakantieverlof.  Het moment van verzoeken kan worden onderverdeeld in drie fases, namelijk:

  1. Verzoek voorafgaand aan het verlof;
  2. Verzoek tijdens het gebruik van het toegekend verlof;
  3. Verzoek na de toegekende verlofperiode.

 

Ongeacht de fase ligt het initiatief bij de medewerker. Wanneer sprake is van een verzoek in fase 1 of 2, wordt het verlof onvoorwaardelijk geannuleerd. Een verzoek tot terugboeking van vakantieverlof in fase 3 wordt op grond van jurisprudentie door de werkgever getoetst aan het criterium ‘objectief genieten’. In de volksmond wordt ‘genieten’ vaak gebruikt als ‘ergens plezier van hebben’. In deze context wordt met ‘genieten’ echter ‘ontvangen’ bedoeld. Het gaat erom dat de medewerker de mogelijkheid heeft gehad om gebruik te maken van het recht van vakantie met behoud van loon. De wijze waarop de medewerker het verlof vervolgens heeft ervaren heeft hierin geen factor van gewicht. Wel is het van belang dat de medewerker tijdens de verlofperiode vrijgesteld was van arbeid en re-integratieverplichtingen.

 

Het is dus belangrijk om voorafgaand of uiterlijk tijdens de verlofperiode een verzoek tot terugboeking te doen. Soms lukt dat logischerwijs niet. Probeer het dan toch achteraf te doen. Mocht jouw verzoek, ongeacht de fase, zijn afgewezen en ben je het daar niet mee eens, neem dan contact op met de afdeling IBB van de ANPV om de mogelijkheden te bespreken. De afdeling is bereikbaar via ibb@anpv.nl.