Tijdelijke tegemoetkoming maximaal benutten?

Als je in aanmerking komt voor de Tijdelijke tegemoetkoming (cao-afspraak) zorg dan dat je voor 4 november al je diensten t/m periode 9/2022 in BVCM geregistreerd hebt. Zeker wanneer je het maximum van € 2.500 nog niet hebt bereikt. Je leidinggevende heeft dan tot uiterlijk 7 november de tijd om dit te fiatteren. Alleen dan worden alle uren en toeslagen op tijd meegenomen in de berekening van de Tijdelijke tegemoetkoming en kan de maximale uitbetaling in december plaatsvinden. Deze berekening wordt maar op 1 moment gemaakt. Check dus of ook of de fiattering tijdig plaatsvindt.

Het registratiewindow in BVCM is sinds 26 oktober voor 3 weken open. Dit is de periode waarin de medewerker en fiatteur de gewerkte uren kunnen registreren en fiatteren in BVCM. Het verantwoorden en fiatteren van uren kan alleen binnen de tijdspanne van 3 periodes.

Om oudere openstaande diensten alsnog aan te vullen wordt het registratiewindow langer opengezet van 26 oktober t/m 17 november 2022. Houd er rekening mee dat alles op 17 november ook gefiatteerd moet zijn! Begin op tijd zodat er voldoende ruimte is om mogelijke problemen te verhelpen. Ook je leidinggevende heeft tijd nodig om te fiatteren. Zie voor meer informatie de nieuwspagina op intranet.