Terugkeergarantie ATH-medewerkers

ATH-medewerkers die een opleiding volgen voor een executieve politiefunctie kunnen tijdens hun studie eventueel terugkeren naar een ATH-functie. Dat geldt óók voor de ATH-collega’s die na afronding van hun opleiding tot politiemedewerker met specifieke inzet een proeftijd van een jaar krijgen. De politiebonden en de werkgever hebben afgesproken dat deze terugkeergarantie formeel wordt vastgelegd.

Verschillende politiemedewerkers in ondersteunende functies volgen de basispolitieopleiding of de opleiding tot politiemedewerker met specifieke inzet (ESI) voor de overstap naar een functie met een executieve taak. Deze collega’s worden op dat moment aspirant en/of krijgen na hun opleiding een tijdelijke aanstelling met een proeftijd van een jaar. Zij moeten hun vaste aanstelling daarvoor inleveren en dat levert een hoop onzekerheid op voor de collega’s. Want wat als zij de opleiding niet halen of tegen alle verwachting in niet goed functioneren in hun nieuwe executieve functie? In dit soort gevallen gold in principe al een terugkeergarantie naar een ATH-werkplek, maar formeel gezien konden collega’s hier niet op terugvallen.

Daarom hebben de politiebonden en de werkgever nu afgesproken dat de terugkeergarantie voor deze groep medewerkers in een beleidsregel wordt vastgelegd. Ook wordt de garantie tot terugkeer opgenomen in de individuele besluiten die collega’s krijgen tijdens de start van hun opleiding. Deze garantie geldt tijdens de opleidingsperiode met daaropvolgend proeftijd van een jaar en houdt in dat je kan terugkeren naar de achtergelaten ATH-werkplek of naar een andere passende ATH-functie op hetzelfde niveau.

Daarnaast wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om direct vanuit een vaste ATH-aanstelling te kunnen overstappen naar een ESI-functie. Dit vraagt echter om een wijziging van het Besluit algemene rechtspositie (BARP) en dat is niet op korte termijn te realiseren. De politiebonden hopen met de afgesproken terugkeergarantie in ieder geval de onzekerheid bij deze groep weg te nemen, als de opleiding tot een executieve functie niet succesvol wordt afgerond. Je houdt in dat geval uitzicht op terugkeer naar een ATH-functie.