Studenten krijgen eindelijk duidelijkheid

Een nieuw onderwijssysteem beginnen met een kortere doorlooptijd terwijl er nog een oud onderwijssysteem draait met een langere doorlooptijd.

Wat betekent dit voor de studenten die in het oude systeem zijn begonnen en afstuderen onder het nieuwe regime?

Die leken tussen wal en schip te vallen. Leken, want inmiddels is er vastgesteld hoe dit verder gaat verlopen.

Goed nieuws voor de studenten van de lichting 1841 en de lichtingen van 2019 en 2020. Zij zullen nu uit gaan stromen als Generalist (rang hoofdagent) met het daarbij behorende salaris.

 

De ANPV en ook de andere bonden zijn bij herhaling aangesproken door studenten uit genoemde doelgroepen met de vraag ‘hoe ziet mijn toekomst er uit na het afstuderen’ Hierbij was vooral onduidelijkheid of deze groep zou uitstromen op een niveau 3 (N3) of toch op een niveau 4 (N4) Over dit onderwerp is door de bonden een aantal keer overleg gevoerd met de Politieacademie en de Korpsleiding.

En daar is nu dus echt duidelijkheid in gekomen.

Tabel met moment van overschaling per lichting:

Daarnaast geldt dat deze hele groep studenten ook onder het afgesproken en inmiddels in werking gezette traject ‘overgangspaden loopbaanbeleid’ komt te vallen. Voldoe je aan de voorwaarden dan stroom je automatisch op enig moment door naar de functie van Senior (rang brigadier).

 

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen neem dan contact op met ons studentenloket, mail: studenten@anpv.nl of bel: 070- 3155128