Structurele oplossing functiewaardering IBT-docenten in zicht

Er lijkt een oplossing in zicht voor het beloningsverschil tussen IBT-docenten met dezelfde werkzaamheden. In gesprekken met de politiebonden heeft de korpsleiding erkent dat gelijke werkzaamheden gelijk beloond moeten worden. Het korps wil dit structureel regelen voor de IBT-docenten.

De strijd van IBT-docenten voor erkenning en waardering voor hun vakgebied leidde in april dit jaar nog tot een werkonderbreking. Ruim 170 collega’s legden tijdelijk hun werk neer en woonden een bijeenkomst van de politiebonden bij. Nieuwe acties zouden worden voorbereid. In de tussentijd vonden enkele gesprekken plaats met een werkgroep IBT-docenten, de politiebonden en de werkgever.

Dat heeft ertoe geleid dat er aan een structurele oplossing voor het probleem rond functiewaardering van IBT-docenten wordt gewerkt. In afwachting daarvan is het streven dat de IBT-docenten ATH binnen de afdeling OBT van de dienst HRM vanaf oktober een tijdelijke maandelijkse (coulance)toelage krijgen.

We houden je op de hoogte.