Start overgangstraject N3-generalist

Op maandag 5 juli is in de eenheid Den Haag een start gemaakt met het overgangstraject voor N3-Generalisten die zijn aangemeld voor het N4-Overgangsbeleid en de bevordering naar de functie van Senior. Naar verwachting is dit traject ruim binnen de in de cao afgesproken periode afgerond.

Informatiesessies
In twee informatiesessies is uitleg gegeven over het doorlopen van het werkervaringstraject , , dat onderdeel uitmaakt van het Overgangstraject N3-Generalist. De eerste individuele startgesprekken op volgorde van dienstjaren vinden al de komende dagen plaats.

Bij wijze van proef is het traject al door enkele collega’s doorlopen met positief en snel resultaat (tijdsbesteding circa 30 – 50 uur). Verwachting is daardoor dat alle N3 Generalisten in de eenheid Den Haag dit jaar kunnen starten en afhankelijk van hun eigen inzet en tempo ook in korte tijd klaar kunnen zijn. Dit is dan ruim voor de uiterlijke datum (2028) die in de CAO hierover is afgesproken.

Garanties
Iedereen mag eerst het verkorte traject doorlopen (4 van de 7 EVC-onderdelen + de reguliere profcheck). Daarna mag je desgewenst ook het volledige traject (7 onderdelen + aanvullende toetsen) afronden en het diploma halen.

Het verkorte traject binnen de politie staat voor jouw politie carrière volledig gelijk staat aan het N4 politiediploma. Het halen van het diploma is voor je kansen binnen de politie dus niet nodig. Verder mogen N3 Generalisten vanaf september ook met voorrang solliciteren op Senior vacatures. Onder de voorwaarde dat als de sollicitatie succesvol is direct daarna het overgangstraject N3-generalist doorlopen wordt.

Start andere eenheden
De start in de eenheid Den Haag werd mogelijk door de afspraken die de gezamenlijke politievakbonden NPB, ACP, ANPV en Equipe met de werkgever hierover maakten.

Het Overgangstraject N3-generalist moet er voor zorgen dat de circa 3000 voor het N4-Overgangsbeleid aangemelde N3-Generalisten, doorstromen van Generalist niveau 3 naar Generalist niveau 4. Zij krijgen daarmee hetzelfde vooruitzicht op bevordering tot Senior als de aangemelde N4-Generalisten.

Na de start in de eenheid Den Haag volgt in september de eenheid Rotterdam. De andere eenheden gaan zich dan ook voorbereiden en ook nog dit jaar starten.

Voortgang traject
Over de gemaakte afspraken is door de bonden een peiling gehouden via de Nieuwsbrief voor N3-Generalisten en Facebook die honderden keren is ingevuld. Nadat het merendeel van de de leden instemde met de gemaakte afspraken werden toch nog enkele afspraken met de werkgever aangescherpt. Dit om ook te luisteren naar de tegenstemmers die aangaven dat zij twijfelen over of de trajecten wel snel en soepel zouden verlopen en verwachten daar veel tijd voor nodig te hebben.

Er is concreet vastgelegd dat de vakbonden en de werkgever gezamenlijk iedere drie maanden vaststellen of het overgangstraject N3-generalist landelijk goed loopt.

We monitoren per eenheid op het aantal N3-Generalisten dat is gestart, de snelheid waarmee men het traject doorloopt en het aantal medewerkers dat het traject heeft afgerond.

Werkgever en vakbonden zullen waar nodig bijsturen, processen verbeteren of andere afspraken maken.

Zie hier de Q & A Overgangstraject N3-Generalist