Spoedoverleg PO21

Op aandringen van de politievakbonden volgt er spoedig een overleg over de problemen binnen het nieuwe politieonderwijs PO21. Het overleg vindt op korte termijn plaats tussen politiebonden, werkgever en de Politieacademie.

‘Er zijn heldere kaders en meer sturing nodig bij (de start van) de nieuwe politieopleiding PO21.’ ‘We hebben meer contacturen nodig met docenten. Nu leren we vooral van elkaar en dat gaat lang niet altijd goed.’ ‘Er wordt verwacht dat wij zelf leervragen formuleren over theorie waar wij geen kennis van hebben. Hoe moeten we dan een juiste leervraag formuleren?’ ‘Bij zowel studenten als docenten heerst onduidelijkheid over wat er van studenten wordt verwacht binnen de opleiding.’

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele klachten die de afgelopen maanden binnenkwamen bij de politievakbonden over het Basis Politie Onderwijs (BPO) PO21. Deze klachten zijn direct geïnventariseerd en onder de aandacht gebracht van de Politieacademie (PA) en de werkgever. Inmiddels is PO21 ruim een half jaar van start. En ondanks dat er op alle fronten keihard gewerkt wordt door alle betrokkenen zoals docenten, praktijk- en trajectbegeleiders en studenten piept en kraakt het nieuwe politieonderwijs nog altijd.

Een zeer urgent probleem dat zo snel mogelijk verbeterd moet, vinden de politiebonden. Daarom volgt op aandringen van de bonden een spoedoverleg tussen de betrokken partijen om nogmaals de problemen in het politieonderwijs PO21 te bespreken. De werkgever heeft toegezegd op korte termijn alle betrokken partijen bij elkaar te roepen.

Tot nu toe lijken de problemen zich vooral toe te spitsen op de overgangsgroepen (oud naar nieuw onderwijs) en de 1e lichting. Ervaar jij ook problemen met PO21? Informeer dan jouw vakbond.