Spijt dat je destijds afzag van LFU?

Politiemensen die ervoor hebben gekozen om hun RPU-rechten te behouden in plaats van meedoen aan de LFU-regeling krijgen eenmalig de kans om terug te komen op die keuze en zo alsnog te kiezen voor LFU. Deze afspraak biedt collega’s de mogelijkheid om ook te profiteren van een aantal verbeteringen in de LFU-regeling die in 2019 nog niet aan de orde waren.

Collega’s die op 1 juli 2018 tussen de 46 en 54 jaar oud waren, konden in 2019 bij de invoering van de LFU-regeling kiezen: gebruikmaken van de destijds nieuwe LFU-regeling of de oude rechten zoals RPU behouden. Collega’s die kozen voor deze oude rechten krijgen nu eenmalig de kans om hun keuze te herzien.

Verbeteringen LFU-regeling
Sinds het eerdere keuzemoment in 2019 is de LFU-regeling – die politiemensen de mogelijkheid biedt om gedurende een langere periode extra doorbetaald verlof op te nemen – op twee punten substantieel  verbeterd:

  1. LFU mag sinds 2 januari 2021 langer worden opgespaard: 100 weken in plaats van de oorspronkelijke 50 weken.
  2. De bronnen waaruit levensfase-uren kunnen worden opgebouwd, zijn uitgebreid met LFU vanuit overwerk (per 1-1-2020) en LFU vanuit sociaal plannen (per 5-9-2020). Niet alleen de overwerktoeslag, maar ook het overuur zelf mag de medewerker in de LFU-pot stoppen. De keuze voor deze vorm van tijd-voor-tijd ligt sinds 1 januari 2022 bij de medewerker.

Voorwaarden
Door bovengenoemde verbeteringen hebben sommige collega’s spijt gekregen van hun eerdere keuze om vast te houden aan de oude aanspraken zoals RPU. Deze collega’s krijgen nu eenmalig de kans om terug te komen op hun keuze en zo tóch gebruik te maken van LFU. Echter, wel onder de volgende voorwaarden:

  1. Je behoorde in 2019 tot de keuzegroep en je hebt destijds afgezien van LFU;
  2. én je hebt spijt van de keuze voor RPU;
  3. én je hebt nog geen gebruikgemaakt van RPU.

Eerste kwartaal 2023
Collega’s die voldoen aan bovenstaande voorwaarden krijgen in het eerste kwartaal van 2023 de mogelijkheid om hun keuze te herzien. De regeling LFU zal dan op 1 juli 2023 ingaan.

Uitgezonderd
De mogelijkheid om de keuze te herzien geldt niet voor collega’s die al gebruikmaken van RPU of die destijds niet konden kiezen voor de LFU.

Let op!
Overweeg je om op korte termijn gebruik te gaan maken van RPU? Besef dan dat je daarna niet meer kunt terugkomen op die keuze.

Meer informatie
Je leest alles over LFU op het korpsintranet onder LFU – Levensfase-uren. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de politie Servicedesk HR.