Samen sterker, ANPV Rotterdam zoekt hulp bij de lokale politiek

Het afdelingsbestuur Rotterdam heeft de 24 gemeenten in haar regio middels een brief gewezen op diverse problemen en gevraagd om hulp in het nadrukkelijk meedenken in oplossingen. De regionale politiek vertegenwoordigd de burger en de politie acteert, ondergeschikt aan het bevoegd gezag. Beiden hebben het beste voor met de burger uiteraard daaronder mee in begrepen, de bedrijven en passanten. De volgende problemen werden benoemd:

  • De operationele capaciteit & werkdruk
  • De studenten instroom & diversiteitsbeleid
  • Opvang van nieuwe agenten in samenhang tot erkenning & waardering

Inmiddels zijn diverse uitnodigingen ontvangen tot gesprekken met politici en zal gehoor worden gegeven aan verzoeken tot enkele interviews.

Animatiefilmpjes die zichtbaar zijn op het YouTube kanaal ANPV ROTTERDAM geven een beeld van de eerste drie zaken.

Uiteraard zijn leden die mee willen doen en denken, van harte welkom bij het regiobestuur: ANPV-RTD@outlook.com.

Wordt vervolgd…..