Ruime steun voor politie-cao 2021

De besturen van de vier politiebonden hebben van hun leden toestemming gekregen om akkoord te gaan met het op 1 juni bereikte onderhandelingsresultaat voor een ‘tussen-cao’ voor 2021. Tijdens een digitale ledenpeiling stemde 70 procent van alle deelnemende collega’s voor de ondertekening van het afsprakenpakket.

Afgelopen dagen namen de NPB, ACP, ANPV en Equipe elk binnen hun eigen vereniging een officieel besluit. In het geval van de ANPV gebeurde dat door het Hoofdbestuur en de Raad van Voorzitters.

Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenpeiling die de bonden ieder voor zich hadden gehouden tussen 12 en 21 juni. Daaraan hebben in totaal 9.241 collega’s meegedaan, onder wie 1.307 ANPV-leden.

De kernvraag in de ledenpeiling was: vindt u het onderhandelingsresultaat goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond? Over de hele linie antwoordde zeventig procent van de respondenten daar instemmend op. Een kwart van de respondenten (25 procent) vond het bereikte afsprakenpakket onvoldoende voor een definitief akkoord. Vijf procent had daar geen duidelijk oordeel over paraat.

Uitkomst ledenpeiling totaal

Goed genoeg voor akkoord

Ledenpeiling totaal

Ja

70 procent

Nee

25 procent

Weet niet/geen mening

5 procent

Totaal

100 procent

Op maandag 28 juni zullen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord ondertekenen. .

Hieronder het oordeel over het onderhandelaarsakkoord per politiebond.

Meer weten over de inhoud van het afsprakenpakket?Klik hier!

Uitkomst ledenpeiling ANPV

Goed genoeg voor akkoord

Ledenpeiling ANPV

Ja

61,4 procent

Nee

31,3 procent

Weet niet/geen mening

7,3 procent

Totaal

100 procent

Uitkomst ledenpeiling NPB

Goed genoeg voor akkoord

Ledenpeiling NPB

Ja

68 procent

Nee

28 procent

Weet niet/geen mening

4 procent

Totaal

100 procent

Uitkomst ledenpeiling ACP

Goed genoeg voor akkoord

Ledenpeiling ACP

Ja

66 procent

Nee

29 procent

Weet niet/geen mening

5 procent

Totaal

100 procent

Uitkomst ledenpeiling Equipe

Goed genoeg voor akkoord

Ledenpeiling Equipe

Ja

84 procent

Nee

12 procent

Weet niet/geen mening

4 procent

Totaal

100 procent