Ruime steun voor akkoord capaciteit & vroegpensioen

De besturen van de vier politiebonden hebben van hun leden toestemming gekregen om akkoord te gaan met het op 17 april bereikte onderhandelingsresultaat over capaciteit, opleiding en vroegpensioen. Tijdens een digitale ledenpeiling stemde 65 procent van alle deelnemende collega’s voor de ondertekening van het afsprakenpakket.

De afgelopen dagen namen de ANPV, ACP, NPB en Equipe elk binnen hun eigen vereniging een officieel besluit. Bij de ANPV is dat gedaan op dinsdag 19 mei jl. door het hoofdbestuur in afstemming met de raad van voorzitters (voorzitters van de ANPV afdelingen).

Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenpeiling die de bonden tussen 30 april en 14 mei ieder voor zich hadden gehouden. Daaraan hebben in totaal 6.071 collega’s meegedaan, onder wie 1.240 ANPV-leden.

De kernvraag in de ledenpeiling was: vindt u het onderhandelingsresultaat goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond?  Over de hele linie antwoordde twee derde van de respondenten (65 procent) daar instemmend op. Een kwart van de respondenten (24 procent) vond het gemaakte afsprakenpakket onvoldoende voor een akkoord. Elf procent had naar eigen zeggen geen duidelijk oordeel over de package deal.

 

Kernvraag ledenpeiling totaal

Goed genoeg voor akkoord Ledenpeiling totaal
Ja 65%
Nee 24%
Weet niet/geen mening 11%
Totaal 100%

Aanstaande dinsdag (26 mei) zullen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord ondertekenen. Die dag zullen de bonden ook een nadere analyse publiceren van de antwoorden op de overige vragen die tijdens de ledenpeiling zijn gesteld.

 

Hieronder alvast de beantwoording van de kernvraag per politiebond.

Meer weten over de inhoud van het afsprakenpakket? KLIK HIER!

Kernvraag ledenpeiling ANPV

Goed genoeg voor akkoord Ledenpeiling totaal
Ja 55,65%
Nee 25,40%
Weet niet/geen mening 18,95%
Totaal 100%

 

Kernvraag ledenpeiling ACP

Goed genoeg voor akkoord Ledenpeiling totaal
Ja 66,90%
Nee 24,70%
Weet niet/geen mening 8,40%
Totaal 100%

 

Kernvraag ledenpeiling NPB

Goed genoeg voor akkoord Ledenpeiling totaal
Ja 65,80%
Nee 25,90%
Weet niet/geen mening 8,30%
Totaal 100%

Kernvraag ledenpeiling Equipe

Goed genoeg voor akkoord Ledenpeiling totaal
Ja 71,54%
Nee 19,06%
Weet niet/geen mening 9,40%
Totaal 100%