Rellen Rotterdam

Vrijdag 19 november 2021 wordt een dag die niet snel vergeten zal worden. Een stel hooligans breekt het centrum van Rotterdam af onder het mom dat zij tegen de Coronaregels zijn en nemen alvast een voorschot op een eventuele beslissing van het kabinet om ook de 2G-regel in te voeren. 
Wat begon als een demonstratie is overgegaan in excessief geweld tegen de politie waarbij diverse auto’s werden vernield. Alles wat men kon vinden, is mee gegooid, waaronder zelfs zwaar vuurwerk wat aangemerkt kan worden als (vuurwerk)bommen.
Dit waren geen demonstranten maar criminelen die er prat op gaan om zoveel mogelijk te vernielen en opzettelijk de confrontatie met de politie aan te gaan om de collega’s opzettelijk te verwonden en anderszins schade toe te brengen. 
Ik ben voor vrijheid, een ieder mag zelf beslissen of hij/zij zich wel of niet laat vaccineren maar realiseer je dat iedere keuze consequenties heeft.
Ook het demonstratierecht is een groot goed wat wij als politie in goed banen trachten te leiden. Maar wat er vrijdagavond gebeurde had weinig meer met demonstreren te maken. Het was pure vernielzucht en agressie. De politie kan en zal dat altijd bestrijden. Onze leden, politieambtenaren, waren vrijdag de dupe. Ik als vakbondsvoorzitter veroordeel het gedrag van de ‘demonstranten’.
Ondertussen neemt de druk op de zorg enorm toe.
Mensen, respecteer elkaar maar laat geweld achterwege.
Ik wens alle collega’s die vrijdagavond in Rotterdam betrokken zijn geweest bij de rellen alle sterkte toe. Daar waar onze leden hulp nodig mochten hebben, meld je!
Xander Simonis
Voorzitter politiebond ANPV