REIZEN NAAR HET BUITENLAND

Bij de Juridische afdeling van de politiebond ANPV komen vragen binnen van collega’s die willen weten of zij in deze Coronatijd naar het buitenland op vakantie kunnen.

Advies Rijksoverheid:

Het advies voor Reizen naar het buitenland van de Rijksoverheid is om geen reizen te boeken voor de periode tot en met 15 mei 2021. Blijf daarom dan ook de berichtgeving hierover volgen, wat de mogelijkheden/onmogelijkheden zijn na 15 mei 2021.

In principe niet, tenzij:

In principe ga je niet op reis. Je reist alleen bij ernstige familieomstandigheden of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is. Moet je op een noodzakelijke reis dan is het belangrijk dat je hierover vóór vertrek met je leidinggevende in gesprek gaat en zelf een voorstel doet over hoe om te gaan met de quarantaineperiode na terugkomst waardoor aanwezigheid op het werk niet mogelijk is.

Bevestig mondelinge afspraken:

Bevestig mondelinge afspraken en toezeggingen met leidinggevenden etc. zelf via de mail, met als eindzinnetje: “Als ik dit verkeerd begrepen heb, hoor ik het graag.” Ga je op reis en is dit niet noodzakelijk dan ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Je kunt dan bijv. tijdens de quarantaineperiode thuis werken als het werk dit toe laat. Als dat niet het geval is, zul je de uren bijv. moeten inhalen dan wel verrekenen met meeruren of zul je verlof moeten opnemen. De werkgever kan faciliteren in een oplossing, maar je blijft zelf verantwoordelijk.

Op 29 maart 2021 is op Intranet de Werkinstructie Verlof geplaatst. De ANPV adviseert de leden deze te bestuderen.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp neem dan contact op met ibb@anpv.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 070-3155128. Speciaal voor de Studenten. Voor contact met het Studentenloket kun je mailen met: studenten@anpv.nl.