Reactie op persbericht

Op 23 juni 2022 heeft de ANPV een persbericht doen uitgaan met de titel ”Gooi je mensen niet voor de leeuwen”. De essentie van dit artikel was dat de politieorganisatie onervaren collega’s en studenten op dusdanige wijze dient in te zetten dat zij ondersteund worden door ervaren collega’s. In ons persbericht stond expliciet vermeld dat de ANPV géén standpunt innam over het handelen van de collega’s ter plaatse.

 

Artikel

Naar aanleiding van ons persbericht is in de media een artikel verschenen waarbij de essentie van ons persbericht minder belicht is en de focus is verlegd op het handelen van de collega’s. Dit is uiteraard niet onze bedoeling geweest.

Gesprek

Op uitnodiging van de teamleiding is onze voorzitter Xander Simonis met de betrokken collega’s in gesprek gegaan en is gebleken dat zij geraakt zijn door het artikel dat in de media is verschenen.
De voorzitter heeft de collega’s laten weten dat het nooit de intentie van de ANPV is geweest dat zij op deze wijze in de pers zouden komen en hij betreurt het dat dit toch gebeurd is.