Politiebonden doen spoedmelding bij inspectie SZW

Namens de gezamenlijke politiebonden is er vandaag een spoedmelding gedaan bij de Inspectie SZW in verband met onverantwoorde blootstelling van politiemedewerkers aan het risico op besmetting met het coronavirus.

De politiebonden zijn van mening dat deze medewerkers, direct na de zorgmedewerkers, de gelegenheid moeten krijgen om zich te laten vaccineren. Op diverse manieren hebben wij geprobeerd hierover afspraken te maken, echter tot op heden zonder resultaat. De weigering van de overheid om politiemedewerkers met voorrang te vaccineren beschouwen wij als een schending van de zorgplicht van de werkgever en een overtreding van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet.
Executieve politiemedewerkers lopen vanwege de aard van hun werkzaamheden een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus. Zij worden blootgesteld aan contact met burgers die mogelijk besmet zijn. Daarnaast is het in de dagelijkse operationele praktijk vaak niet mogelijk om voldoende onderlinge afstand te bewaren. Denk daarbij aan surveillancewerkzaamheden en optreden in ME-verband. Daarmee is ook sprake van een verhoogd risico op verspreiding naar zowel collega’s als burgers zodra een medewerker besmet raakt. Gezien de steeds grotere rol die van de politie gevraagd wordt bij de handhaving van de coronamaatregelen nemen de risico’s steeds verder toe. En dat terwijl er nu al sprake is van een behoorlijke uitval in verband met besmetting of quarantaine.
Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handgel zijn beschikbaar, maar de belangrijkste maatregelen zoals het bewaren van minimaal 1,5 meter afstand en het voorkomen van lichamelijk contact kunnen vanwege de aard van het politiewerk vaak niet in acht worden genomen. De enige manier om het besmettingsrisico echt te verminderen is vaccinatie.

De politiebonden proberen daarom al geruime tijd afspraken te maken over het met voorrang vaccineren van politiemedewerkers. Wij hebben hiertoe overleg gevoerd met de korpsleiding en de minister van Justitie en Veiligheid. Deze hebben toegezegd zich hiervoor te zullen inspannen en zij hebben dat ook gedaan. Echter tot op heden zonder resultaat.

De minister van VWS is niet bereid geweest overleg met ons te voeren.
Wij verzoeken de Inspectie SZW daarom om met spoed te handhaven op deze onverantwoorde situatie.