Politieactie; Geen politie bij Roda JC – De Graafschap

Op vrijdagavond 18 februari wordt in Kerkrade vanaf 20:00 uur de voetbalwedstrijd Roda JC – De Graafschap gespeeld. De politiebonden roepen de betreffende collega’s op hun inzet rondom dit evenement te onderbreken voor een vakbondsbijeenkomst en een aantal uren alleen op te treden bij ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Deze vakbondsactie begint een uur voor de wedstrijd en duurt tot een uur na afloop.

De acties van de politiebonden zijn erop gericht het kabinet Rutte IV duidelijk te maken hoezeer de gezondheid en veiligheid van de huidige politiemedewerkers in de knel zijn gekomen door onverstandig politiebeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en mee te werken aan cao-afspraken over verlichting van de huidige situatie.

Maatschappelijke gevolgen

De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties waardoor de huidige gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen geraakt worden. Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar dat is eerlijk gezegd niet lang vol te houden. Gezien de aard van het politiewerk hebben vakbondsacties op dat gebied al gauw maatschappelijke gevolgen, uiteenlopend van irritant/vervelend tot ernstig/zorgwekkend.

Meer informatie

Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!