Politie in actie: Prikstraat Den Haag

Op vrijdag 12 maart voeren de politiebonden op het Plein in Den Haag actie voor serieuze investeringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden bij de overheid. In een symbolische prikstraat worden gezagsdragers aan de tand gevoeld over hun visie op de financiële injectie die de publieke sector zou moeten krijgen. Vakbonden voor medewerkers in de zorg, bij defensie, het onderwijs, het Rijk, de ambulancezorg en de brandweer zijn uitgenodigd bij deze actie aan te sluiten.

 

Tijdens de demonstratie – die ’s morgens om 8.00 uur van start gaat – zal ook aandacht worden gevraagd voor de weigering van het demissionaire kabinet om met een fatsoenlijk loonaanbod te komen en daardoor het afsluiten van een nieuwe politie-cao mogelijk te maken.

 

De demonstrerende politiemedewerkers zijn zoveel mogelijk in uniform aanwezig, maar als actievoerders herkenbaar doordat ze een vakbondshesje dragen . Tevens zullen zij gebruik maken van een of meer opvallende politievoertuigen. Dat er actie gevoerd wordt, zal ook kenbaar worden gemaakt via banners, vlaggen, spandoeken en andere communicatiemiddelen.

Cao-blokkade

Zoals dat hoort, is de actie bijtijds aangezegd bij de werkgever. In die brief zetten de bonden uiteen waarom ze tot het organiseren van acties zijn overgegaan. ‘Sinds oktober 2020 voeren wij met u overleg over een nieuwe politie-cao. Gedeeld uitgangspunt daarbij was het streven om voor het aflopen van de vorige cao op 1 januari 2021 een nieuwe cao overeen te komen. Helaas hebben we tijdens de gesprekken in december moeten constateren dat uw loonbod achterblijft bij de alleszins redelijke looneis van de bonden.’

 

Teleurstellend loonbod

Uit een digitale ledenpeiling bleek begin februari dat een ruime meerderheid van de leden van de bonden geen genoegen neemt met het aanbod van de werkgever: een loonsverhoging van 1,3 procent en twee eenmalige uitkeringen van € 300 in een periode van anderhalf jaar (tot 1 juli 2022). De bonden houden vast aan een loonsverhoging van 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van € 350 en € 300 in een periode van zestien maanden (tot 1 mei 2022).

 

Gematigde looneis

Dat laatste is niet de uitbundige inkomensverbetering waar veel politiemensen bij elke cao-ronde op hopen. Iedereen begrijpt echter dat de bonden hun aanspraken op extra belastinggeld (moeten) matigen in een tijd waarin de overheid gedwongen is enorme bedragen te lenen om de sociale en economische gevolgen van een internationale gezondheidscrisis te verzachten.

 

Koopkrachtbehoud

Daar staat tegenover dat een loonsverhoging van 2,5 procent er in ieder geval voor zorgt dat de politiesalarissen tot het voorjaar van 2022 hun koopkracht behouden – en in het gunstige geval misschien een klein plusje oplevert. Het zou de overheid sieren als ze zou besluiten de politiemedewerkers van die inkomensgarantie te voorzien.

 

Verder toegenomen werkdruk

De werkdruk bij de politie was voorafgaand aan de COVID 19-pandemie al zorgwekkend genoeg. En sinds het uitbreken van de coranacrisis is de belasting van de politiemedewerkers alleen maar toegenomen. Naarmate de beperkingen ingrijpender werden en stringente handhaving noodzakelijker, kwam de politie steeds meer als uitvoerende instantie in beeld – en in de frontlinie.’

 

Gevolgen gezondheid/privéleven

Nog altijd wordt van de collega’s veel loyaliteit en meegaandheid gevraagd om de roosters rond te krijgen voor alle corona-inzet. De instelling van de avondklok heeft de druk op het korps alleen nog maar verder verhoogd. Het zijn ook nu weer de medewerkers die het mogelijk maken dat deze cruciale overheidsinstantie blijft reilen en zeilen – vaak ten koste van hun eigen gezondheid en/of privéleven.

 

Plichtsbesef

Voorlopig lijkt deze geïntensiveerde inzet nog wel even nodig – en de politiemensen zullen in het algemeen belang doorgaan met buffelen zolang het nodig is. Wat de bonden betreft is het dan ook hoog tijd dat de overheid concreet laat zien dat zij dit plichtsbesef in de coronajaren waardeert. Dat kan simpelweg door een loonsverhoging die royaal genoeg is om de politiesalarissen de komende anderhalf jaar gegarandeerd hun koopkracht te laten behouden.

 

Andere verbeterafspraken

Bijkomend voordeel is dat vervolgens meteen een volledige nieuwe politie-cao kan worden afgesloten. Tijdens de eind oktober gestarte cao-onderhandelingen zijn de werkgever en de bonden het namelijk over een stuk of 25 andere verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden al zo goed als eens geworden. Daaronder vallen afspraken over het indexeren (meegroeien met de salarisontwikkeling) van de overwerkvergoeding en het toekennen van het recht op de ME-vergoeding aan de collega’s in schaal 12, 13 en 14, maar ook allerlei interessante deals op het gebied van veilig en gezond werken en meer loopbaankansen. Alleen over een structurele verbetering op beloningsgebied bleek tot nu toe geen overeenkomst te bereiken.