Pensioenpot en het ‘Bedrag ineens’.

In een voorliggend wetsvoorstel staat dat Pensioenfondsen de deelnemer die met pensioen gaat de mogelijkheid moet bieden om maximaal 10% van zijn pensioenpot op te nemen. Het ‘Bedrag ineens’. De uitvoering van die wet is nu voor de tweede maal uitgesteld tot 1 juli 2023.

Bij vakbondsvertegenwoordigers in de pensioenwereld is nog weinig enthousiasme te bespeuren voor deze wet die zo uitnodigend klinkt. De belangrijkste reden is dat we merken dat veel mensen de gevolgen slecht kunnen overzien. Pensioen is een voorziening om het inkomen aan te vullen op de basisvoorziening AOW. Door 10% uit de pot te halen zal de uitkering daarna blijvend lager zijn.

Nieuw stelsel

In het nieuwe stelsel wordt de pot opgedeeld in Ouderdomspensioen en Nabestaandenpensioen. Het deel van de pot dat gereserveerd is voor nabestaandenpensioen mag niet worden aangesproken. Reken je dus niet rijk voor het ‘Bedrag ineens’. Bij aanvang van het pensioenuitkering mag -onder voorwaarden- eenmalig tussen beide potten een bedrag worden verschoven.

Voor politiemensen misschien wel de belangrijkste regel: Je kan het ‘Bedrag ineens’ niet combineren met de zogenoemde Hoog-Laag uitkering. Dat is wanneer je een deel van je pensioen naar voren haalt om voor de AOW-leeftijd met pensioen te kunnen gaan en toch tijdens je hele pensioen een gelijkmatige uitkering te krijgen. De RVU regeling heeft hierin al een aanmerkelijke verbetering gebracht.

Het pensioenfonds krijgt de wettelijke de taak de invloed van het bedrag ineens op de diverse belastingen, toeslagen en het effect op het ouderdomspensioen aan de aanstormend gepensioneerde uit te leggen. Het gaat dan om de rekensom meer en minder maar het zegt niets over jouw persoonlijke situatie die voor iedereen anders kan zijn.

Juist omdat dit voor iedereen weer anders is, (wel/ geen partner (gehad), wel/ geen hypotheek enz.) kunnen wij geen algemeen advies geven. Maar duidelijk is dat wanneer je het pensioen keihard nodig hebt voor de maandelijkse lasten, dan is er aan knabbelen onverstandig.

Dan toch een tip: Leg maandelijks het bedrag wat je straks minder zal krijgen door opname van het ‘Bedrag ineens’ alvast opzij. Dan wen je aan de levensstandaard van later en kan je na een tijd bepalen of de uitgave het sparen waard was. Waarschijnlijk voelt de beloning dan ‘echt verdiend’ .

Voor meer informatie over het ‘Bedrag ineens’ verwijzen we naar de site van het ABP.