Pensioen bewustwording in samenwerking met het ABP

Zo zit dat (straks) met je pensioen!
Onze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Daarnaast krijgen we straks misschien te maken met een heel nieuw pensioenstelstel. Al die veranderingen roepen vragen op! Als vakbond willen we laten zien welke mogelijkheden je hebt met je ABP-pensioen en wat de hoofdlijnen zijn van de nieuwe pensioenwet. Daarom hebben wij, samen met het ABP, deze voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waar we op deze onderwerpen ingaan. Een pensioenvoorlichter van ABP verzorgt een presentatie, waarbij het uiteraard ook mogelijk is om vragen te stellen.

Daarnaast komt op veler verzoek een notaris ons meer vertellen over het nut en de noodzaak van het Levenstestament.
Heb je geen levenstestament en overkomt je iets waardoor je je zaken niet meer zelf kunt regelen? Dan bepaalt de rechter wie namens jou mag handelen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, mag je partner niet automatisch namens jou handelen als je daar door omstandigheden niet meer toe in staat bent. Zelfs niet als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Als je geen levenstestament hebt opgesteld, is altijd een gang naar de rechter nodig. En die maakt een eigen afweging. Ook hierbij is het natuurlijk mogelijk om vragen te stellen.

Aanmelden voor een van de 4 pensioenbijeenkomsten: De aanmeldingen voor de pensioenbijeenkomst in Doorn (op 31 mei, zie het eerdere bericht daar over) loopt gestaag door. Inmiddels is het maximum aantal deelnemers bereikt. Je kunt je dus niet meer voor de bijeenkomst in Doorn aanmelden. Aanmelden voor de andere bijeenkomsten is nog wel mogelijk. Zie hieronder.

Inmiddels zijn de data en locatie van de volgende bijeenkomsten ook bekend.
Op woensdag 12 juli is er zoals eerder aangegeven een bijeenkomst in Assen. Deze wordt gehouden in het Van Der Valk restaurant en deze begint om 09.30 uur.  De eerste aanmeldingen hiervoor zijn inmiddels binnen.
Dan wordt er op 13 september een bijeenkomst in Dordrecht georganiseerd. Deze zal plaats vinden in het bureau van Politie aldaar. Het programma en de tijden volgen nog.
En de laatste bijeenkomst zal (vermoedelijk) op woensdag 11 oktober in de omgeving van Venlo zijn. De locatie en het programma daar is nog niet bekend.

De bijeenkomst staat open voor iedereen die bij de Nationale politie werkzaam is of heeft gewerkt (en inmiddels gepensioneerd is) en hun partners.

Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten is inmiddels mogelijk door het sturen van een email met daarin de gewenste datum, je naam, van welke bond je lid bent en of je alleen of met partner komt. Deze email kun je sturen naar: pensioenbijeenkomsten@anpv.nl.
Voor alle bijeenkomsten geldt dat er een maximum aan het aantal deelnemers is, dus zorg er voor om op tijd aan te melden.