Nood? Bel: 06-53336074

Over de afdeling Postactieven

De ANPV verleent een ruim pakket aan diensten en biedt een breed scala aan activiteiten aan. Twee van die pijlers zijn al decennia lang de individuele- en collectieve belangen­behartiging, waaronder de pensioenregeling. 

Een groeiende doelgroep  - die we gemakshalve postactieven noemen -  vraagt al enkele jaren om een eigen platform. Tot die groep rekenen we niet alleen postactieven en gepensioneerden, maar ook collega’ s die wegens arbeidsongeschiktheid de dienst moesten verlaten en tenslotte ook nog eens collega’s die 2-3 jaar voor hun pensioen staan en met specifieke vragen over hun toekomst worstelen.

Wat gaan we voor de postactieven doen?

Om de wensen van de postactieven te inventariseren en te stroomlijnen is er een afdeling opgericht met een werkgroep van 16 leden en een dagelijks bestuur, bestaande uit de (waarnemend) voorzitter Leo Ponsen, Rob Garson, en Jos Hermans.

  • Het bestuur organiseert o.m. regionale bijeenkomsten om ideeën en wensen te inventariseren.
  • De post-actieven en de gepensioneerden kunnen gebruik maken van de bestaande diensten, zoals kortingen bij verzekeringen, hulp bij belastingaangifte, etc. Wij verwijzen daarbij graag naar het ledenvoordeel op onze website.
  • Uit de inmiddels gehouden inventarisatie van wensen is een lijst van onderwerpen samengesteld, waarover senioren geïnformeerd willen worden of waarop zij een beroep willen doen.
  • De afdeling wil richting hoofdbestuur spreekbuis zijn om specifieke zaken onder hun aandacht te brengen. Denk hierbij vooral aan pensioenzaken, UWV- of SVB-perikelen. Ook worden zaken behartigd waar (afdelings)bestuurders niet altijd aan toe komen, zoals bezoeken van langdurig zieken en aandacht besteden aan jubilea.

Tot onze taken rekenen we ook:

  • Geven van voorlichting of doorverwijzen naar instellingen en deskundigen.
  • Inventariseren van behoeften en wensen.
  • Behartiging van belangen.
  • Medezeggenschap in het voorzittersoverleg.
  • Zetel in het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) namens het Ambtenarencentrum, de ambtenarencentrale waarbij de ANPV  aangesloten is.
  • Zetel in het verantwoordingsorgaan van het ABP, ook namens het Ambtenarencentrum.

Contributie

Na pensionering bedraagt het vakbondslidmaatschap voor post-actieven € 26,50 per jaar.

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp, of misschien deelnemen aan deze vakgroep, neem dan contact op via de voorzitter. 

Downloads

Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: