Nood? Bel: 06-53336074

Vakgroep Geweldsmiddelen

In de landelijke overlegstructuur vallende onder Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) is de werkgroep geweldmiddelen werkzaam. Elke vakbond heeft daarin een afgevaardigde. De ANPV is in deze commissie vertegenwoordigd door Alex Vente (eenheid Den-Haag).

In deze werkgroep worden onderwerpen behandeld die direct verband houden met de huidige geweldsmiddelen, maar ook aanpassingen of vernieuwingen. En daarnaast wordt er ook gekeken naar nieuwe geweldsmiddelen, het nut en de noodzaak, alsmede specifieke wensen. Wil je over deze onderwerpen van gedachten wisselen of heb je goede ideeën of suggesties dan is Alex te bereiken via; Alex.Vente@anpv.nl

Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: