Nood? Bel: 06-53336074

Collectieve belangenbehartiging ANPV & CGOP

De ANPV is in het ‘Centraal Georganiseerd Overleg Politie’ (CGOP) vertegenwoordigd. In dit overleg, waarin onder meer vertegenwoordigers van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Nationale Politie zitting hebben wordt gesproken met de ANPV en de andere vakbonden over alle onderwerpen welke betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden. Over deze onderwerpen worden hier bindende besluiten genomen. 

Namens de ANPV zitten de Voorzitter Xander Simonis of vicevoorzitter Hans Schoones in dit overleg. 

Onder de paraplu van het CGOP zijn ook meerdere technische werkgroepen actief die afhankelijk van het onderwerp, kort of lang, hun adviserende werkzaamheden uitvoeren. De ANPV heeft ook zitting in deze technische werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp wat daar besproken wordt, kiest de ANPV een vertegenwoordiger die plaats neemt in de technische werkgroep.

Ter ondersteuning van onze afgevaardigden in het CGOP is er intern bij de ANPV een vakgroep Collectieve belangenbehartiging samengesteld. Deze vakgroep beleid bestaat uit ongeveer 20 leden die afkomstig zijn uit de verschillende eenheden en diensten van de Nationale Politie. Zij verlenen gevraagd en ongevraagd advies aan de ANPV-afgevaardigden over beleidsonderwerpen.

De vergaderingen vinden volgens een vastgesteld schema één maal per maand plaats op het landelijke kantoor van de ANPV in Den Haag.

Voorzitter van het overleg van deze vakgroep is Hans Schoones. Wil je meer informatie over deze commissie of heb je tips of suggesties neem dan contact op met de voorzitter van deze commissie. Telefoon: 070-3155125  of hans.schoones@anpv.nl

Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: