Nood? Bel: 06-53336074

Missie & visie

Missie

Wij zijn een (politie)vakorganisatie binnen het veiligheidsdomein van Nederland, die de rechtsposities, beloningen en belangen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de werkrelaties van haar leden, behartigt en verbetert.

Voor onze leden willen wij een betrokken en vakkundige rots in de branding zijn, in een inspirerende en lerende omgeving, ook voor onze medewerkers en kaderleden. Voor onze overlegpartijen, een waardige (gespreks)partner en voor ieder ander een vakbekwame vakorganisatie.

Wij doen dit op alerte, betrouwbare, ondersteunende, onafhankelijke en vastberaden wijze.

De ANPV wil beschouwd worden als vakkundig, vastberaden en de meest betrokken (politie)vakorganisatie voor werknemers binnen het veiligheidsdomein van Nederland.

 

Visie

De ANPV. De onafhankelijke, betrouwbare politiebond voor NU en de toekomst.

De ANPV verwacht dat (politie)vakorganisaties in de toekomst meer samenwerken.

De ANPV verwacht ook dat het ledenbestand in de toekomst niet alleen uit politiemedewerkers zal bestaan, maar uit medewerkers binnen het hele veiligheidsdomein van Nederland.

De ANPV wil de eerste vakorganisatie zijn die collegiaal samenwerkt binnen het veiligheidsdomein.

De ANPV wil bereiken dat werkgevers binnen het veiligheidsdomein hun werknemers zien als het belangrijkste kapitaal van hun organisatie en daarmee het belang van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van hun werknemers vooropstelt.

De uitdaging voor de ANPV is te zorgen dat werknemers binnen het veiligheidsdomein van Nederland werken in een veilige, gezonde, zinvolle en aangename omgeving en dat zij hiervoor passend beloond worden.

De ANPV denkt haar gewenste positie te bereiken door alert, betrokken, vakkundig, vastberaden en onafhankelijk te zijn.

 

Kernwaarden

Alert, betrouwbaar, vakkundig, vastberaden en onafhankelijkAlert

De ANPV is alert op trends, ontwikkelingen, kansen, risico’s en bedreigingen in de samenleving, binnen het veiligheidsdomein en binnen de ANPV, die van invloed zijn op het werk en de belangen van de leden en medewerkers van de ANPV, zodat zij hierop initiatieven kan ontwikkelen en haar dienstenpakket kan optimaliseren.Betrouwbaar

De ANPV is een betrouwbare vakbond en partner voor al haar stakeholders. Alle stakeholders kunnen rekenen op een ANPV die deskundig, eerlijk, duidelijk en respectvol is.Ondersteunend

De ANPV biedt ondersteuning aan haar leden bij het verkrijgen en behouden van een goede rechtspositie. Tevens biedt de ANPV ondersteuning aan het welzijn, de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en leden.Onafhankelijk

De ANPV is een onafhankelijke vakbond die zelfstandig en besluitvaardig haar eigen mening vormt.Vastberaden

De ANPV is vastberaden in het bereiken van haar doelstellingen en neemt haar verantwoordelijkheid daarin.

 

Doelen van de ANPV

Het verbeteren van de;

  • Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (materieel, fysiek & psychisch)
  • arbeidsvoorwaarden / Rechtsposities (beloningen & secundaire arbeidsvoorwaarden)
  • individuele belangenbehartiging 
  • collectieve belangenbehartiging (zoals pensioen, levensloop, ouderenbeleid)
  • interne ambities (zoals secretariaat, financiën en andere interne zaken)
  • communicatie in- en extern
Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: