Nood? Bel: 06-53336074

Bedrijfsvoering ANPV

De bedrijfsvoering kenmerkt zich binnen de ANPV nadrukkelijk door het uitvoeren van de portefeuille van het secretariaat. De secretaris voert overwegend administratieve en faciliterende taken uit. Daaronder vallen tevens zaken met betrekking tot personeel, informatie, organisatie, algemene zaken, waaronder materiele zaken en huisvesting. Daarnaast kan de secretaris nog vertegenwoordigende taken voor de ANPV uitvoeren. Verder wordt door een secretarieel medewerk(st)er directe administratieve ondersteuning verleend aan de secretaris, hoofdbestuursleden en andere medewerkers op kantoor.

Het secretariaat is via mail te bereiken op secretariaat@anpv.nl en op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10.00 uur tot 16.00 uur via het nummer 070-3155125

Ledenadministratie

De ledenadministratie houdt alles bij omtrent de leden. Het gaat daarbij om afhandeling van aanmelding als lid, verstrekking van het informatiepakket, opzegging van het lidmaatschap en controle van de contributie-inning. Dit alles natuurlijk volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De ledenadministratie is via mail te bereiken op Ledenadministratie@anpv.nl en op werkdagen telefonisch bereikbaar van 07.45 tot 11.30 uur via het nummer 070-3155106

Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: