Nood? Bel: 06-53336074

Historie van de ANPV

De ANPV is de oudste politievakbond en heeft de langste ervaring als politievakbond gecombineerd met de ervaring van de werkvloer. Dat vindt je bij de ANPV.

Officieel is de ANPV als RPV (Rijkspolitievereniging) in 1948 opgericht, maar vond haar oorsprong in de toenmalige rijkspolitievereniging die op 7 november 1900 werd opgericht, te Utrecht. Het hoofdbestuur bestond uit diverse politiemedewerkers in rang van Brigadier tot Majoor.

Het doel der Vereniging was: ‘bevordering der zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van alle beambten der Rijkspolitie, die door het Rijk bezoldigd worden.’

Tijdens de Tweede Wereld oorlog werden de bonden gedwongen hun activiteiten tijdelijk te staken en kon men alleen lid worden van de bond van de bezetter. Er is dus een `vakbonds-gat' geweest. In de jaren '50 groeide het ledenaantal echter sterk door de vervangingsvraag en sterkte-uitbreiding van de politie in het naoorlogse Nederland.

In de zeventiger jaren wilden collega’s van de Gemeentepolitie ook lid worden van de Rijkspolitievereniging. Daarom is de RPV verder gegaan in de nieuwe organisatie ANPV (Algemene Nederlandse Politie Vereniging). 

Politievakorganisaties blijken door de eeuwen heen dus bijzonder nuttig om voor iedere agent de beste arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te creëren.

Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: