Nood? Bel: 06-53336074

Sponsorbeleid ANPV

De ANPV zet sponsoring in met als doel het vergroten van de naamsbekendheid, platform voor promotieactiviteiten, aanboren van nieuwe markten, free publicity en ledenwerving. Projecten die gesponsord worden moeten tevens bijdragen aan een positief imago.

De volgende soorten sponsoring waaraan de ANPV eventueel wil deelnemen:

 • Sportsponsoring

  Het sponsoren van evenementen, van ploegen of van individuele sporters.
 • Wetenschapssponsoring

  Sponsoring van bepaalde vormen van onderzoek, de politie en het politievak betreffend.
 • Sociale of non-profitsponsoring

  Sponsoring van activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijk werk en onderwijs die gelieerd zijn aan de politie(medewerker) of het politievak. Sponsorcases dragen volledig bij aan de sponsordoelen van de ANPV en zijn in lijn met diens kernwaarden. Kernwaarden van de ANPV zijn: alert, betrouwbaar, ondersteunend, onafhankelijk, vastberaden.

De ANPV kijkt naar een aantal criteria voor sponsoring, zoals:

 • Wordt de juiste doelgroep bereikt met de sponsorcase?
 • Draagt de sponsorcase bij aan de naamsbekendheid?
 • Leent de sponsorcase zich voor ledenwerving?
 • Is de sponsorcase in lijn met de algemene kernwaarden van de ANPV?
 • Staat de sponsoring in verhouding met de tegenprestatie?
 • Is er een maatschappelijk aspect verbonden aan de sponsorcase?
 • Brengt het evenement (veel) gratis publiciteit (free publicity) met zich mee?
 • Is het merk ANPV goed zichtbaar, kan de merk– of bedrijfsnaam worden geïntegreerd in het evenement?
 • Is het evenement eerder geïdentificeerd met een andere concurrerende politievakbond?
 • Is er sprake van exclusiviteit (uitsluiten van concurrenten)?
 • Bestaat het risico dat de concurrentie het onderwerp kunnen claimen zonder het te sponsoren?
 • Is het evenement aantrekkelijk voor de leden?
 • Hebben de organisatoren een betrouwbare reputatie?

Tegenprestatie

De door de ANPV vastgestelde tegenprestatie wordt per sponsorcase vastgesteld. De tegenprestatie zal minimaal bestaan uit het aanleveren van een artikel voor het Magazine en/of de website van de ANPV inclusief foto’s en bij voorkeur vergezeld gaan van activiteiten als flyeren en werven van nieuwe leden. De ANPV behoudt zich het recht voor om reclame te maken voor de sponsoractiviteiten van de ANPV bij een dergelijke sponsoring door middel van Twitter en Facebook.

Budget

Per sponsorcase geldt een maximumbedrag van € 500,- in geld of middelen, uitzonderingen daar gelaten.

Sponsoraanvragen

Alleen sponsoraanvragen die via onderstaand webformulier in zijn gevuld en doorgestuurd zullen in behandeling worden genomen. 

Het Hoofd Communicatie van de ANPV beslist over iedere sponsoraanvraag en behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren of goedkeuring te verlenen voor een aanvraag die het maximumbedrag te boven gaat. Een sponsoraanvraag die het jaarlijkse maximumbudget overstijgt wordt besproken en beslist in een hoofdbestuursvergadering. Elke sponsoraanvraag wordt binnen 10 werkdagen beantwoord. Geweigerde aanvragen worden met redenen omkleed beantwoord.

Voor meer informatie over onze sponsoracties kunt u op onze 'Sponsorpagina' terecht.

 

Vul hier de naam in van de persoon met wie de ANPV contact kan leggen en onderhouden voor het sponsoren van de actie.
Beschrijf hier de locatie van het evenement wat u gesponsord wilt zien. Bijvoorbeeld: -Is daar ruimte voor onze wervingstand? -Hoeveel deelnemers doen er mee aan het evenement? -Hoeveel bezoekers verwacht u daar? Hoeveel daarvan komen bij de politie vandaan? -Welke vormen van publiciteit vinden er vooraf, tijdens en achteraf van het evenement plaats?
Einde van de pagina - Terug naar boven