Nood? Bel: 06-53336074

Hoofdbestuurder met affiniteit voor juridische zaken gezocht.

Belangstellingsregistratie Bestuurslid

De ANPV heeft de belangenbehartiging voor leden hoog in het vaandel staan. Met oog op uitbreiding van activiteiten zijn wij op zoek naar een HOOFDBESTUURDER die affiniteit heeft met Juridisch werk dan wel bereid is zich dit eigen te maken met:

• een hands-on mede bestuurslid met visie;

• met kennis van Ambtenarenrecht en Algemene wet bestuursrecht

• ervaring met bestuurswerk

• zich met name wil toeleggen op Juridische Zaken

• individuele belangenbehartiging een warm hart toedraagt

Vanuit een collegiaal Bestuur hebben bestuursleden specifieke aandachtsgebieden. Wij hebben op dit moment behoefte aan een bestuurder met extra aandacht voor:

• de portefeuille Juridische Zaken

• het aansturen van de medewerkers JZ en de persoonlijk belangenbehartigers

• het terugkoppelen aan het Hoofdbestuur

Het bestuur bestaat thans uit vijf leden (voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter en Hoofd Communicatie) en komt periodiek bijeen. Daarnaast zijn er af en toe ad hoc vergaderingen of bijeenkomsten met derden. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich conformeren aan de hiervoor geldende regelgeving en vereisten. De functie is onbezoldigd en op basis van buitengewoon verlof.

Bent u geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatiebrief naar secretariaat@anpv.nl

 

Einde van de pagina - Terug naar boven