Onderhandelingen nieuwe politie-cao van start

De politiebonden (NPB, ACP, Equipe, ANPV) en de werkgever hebben dinsdag jl. de aftrap gegeven van een reeks gesprekken over een nieuwe cao voor alle politiemensen. Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van het onderhandelingstraject waarbij partijen de intentie hebben om op 1 januari 2021 een nieuwe cao gereed te hebben.

Er kan geen misverstand meer over bestaan: de politie is een vitale én cruciale beroepsgroep. Dat is eens te meer duidelijk geworden sinds de uitbraak van het coronavirus. Menig collega gaat gebukt onder een enorme werkdruk, waarbij hun eigen veiligheid ook nog eens dikwijls op het spel staat. Maar hoe groot de risico’s ook zijn, politiemensen staan daar waar en wanneer we ze nodig hebben. Zoals collega’s tijdens een ledenraadpleging van de bonden in juli massaal lieten horen; daar hoort een cao tegenover te staan waar respect, erkenning en waardering uitspreekt. Op basis van die input van maar liefst 10.000 politiemensen hebben de politiebonden half augustus hun inzet bepaald en op tafel gelegd.

De cao-gesprekken met de werkgever worden gevoerd op basis van thema’s die grotendeels overlappen met de thema’s uit de cao-inzet van de bonden: inkomen, persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit/fit en gezondheid, mobiliteit en organisatieontwikkeling/capaciteit. De inzet van de bonden is daarmee een leidraad voor nieuwe onderhandelingen. Tijdens de gesprekken moet helder worden wat de standpunten van de werkgever zijn op de onderwerpen die op tafel liggen.

Lees hier hoe de cao-inzet van de politiebonden er precies uitziet.