Onderhandelingen nieuwe politie-cao hervat

Op dinsdag 11 mei worden de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao hervat. Nadat de politiebonden hadden gedreigd met een werkonderbreking tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax heeft het demissionaire kabinet de voorzitters uitgenodigd weer naar de overlegtafel te komen. De toezeggingen die de werkgever daarbij heeft gedaan, bieden volgens de bonden voldoende aanknopingspunten voor het oplossen van het cao-conflict.

 

Afgelopen zaterdag moesten op meerdere plekken in Nederland collega’s weer anticiperen op gevoelens van onvrede in de maatschappij. Dit was onder andere corona- en/of voetbal gerelateerd. Veel collega’s kregen met geweld te maken en een aantal collega’s raakte gewond. De politiebonden wensen deze collega’s van harte beterschap.

 

Werkonderbreking

In de loop van zaterdagmiddag besloten de bonden een krachtig signaal naar de politiek uit te sturen. Dat zou duidelijk moeten maken hoe groot de opgebouwde onvrede onder politiemensen is over het voortslepen van het cao-conflict, de weigering om alle politiemensen met voorrang te vaccineren, de nog altijd toenemende werk- en roosterdruk en het geweld van burgers waarmee ze tijdens hun werk worden geconfronteerd. Op zaterdagavond werd aangekondigd dat de bonden van plan waren een werkonderbreking te organiseren tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax op zondagmiddag.

 

Gesprek met kabinet

Op zondagmorgen hadden de politiebonden over dit voornemen overleg met de driehoek in Rotterdam. De politiechef van Rotterdam liet weten de doelen van de bonden te steunen maar niet deze actie, vanwege het veiligheidsbeeld en openbare orde-problematiek op dat moment. Op de vraag van de driehoek of de politiebonden de actie wilden afbreken was het antwoord: alleen als we vandaag nog kunnen spreken met het kabinet over het vlot trekken van de cao-onderhandelingen.

 

Veelbelovend

Om 11.15 uur begon in de Rechtbank Rotterdam het kort geding dat de gemeente Rotterdam had aangespannen om de vakbondsactie te laten verbieden. Tijdens de zitting kregen de bonden van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de toezegging dat aan hun voorwaarde zou worden voldaan. Ogenblikkelijk werden de voorbereidingen voor de actie gestaakt, waardoor die middag om 14.30 uur Feyenoord-Ajax gewoon van start kon gaan.

 

Rond 18.00 uur spraken de voorzitters van de politiebonden met een afvaardiging van het kabinet. De teneur van dat gesprek was veelbelovend genoeg om te besluiten op dinsdag 11 mei de onderhandelingen met de werkgever over een nieuwe politie-cao te hervatten. Desondanks zullen de lopende acties doorgaan en bereid het Landelijk Actiecentrum nieuwe acties voor de komende periode voor.