Nood? Bel: 06-53336074

De nieuwe bewindsvoerders van de veiligheid.

De Nationale Politie wordt ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 


Mr. dr. F.B.J. Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid en afkomstig uit het CDA          

 

Portefeuille:

 • Politie
 • OM
 • Brandweer
 • Grensbewaking algemeen
 • Terrorismebestrijding
 • NCTV
 • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Nationale Veiligheid
 • Cyber security
 • Drugsbeleid
 • Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie
 • Veiligheidshuizen
 • Wetboek van Strafrecht
 • Wijziging Wetboek van strafvordering
 • Wet wapens en munitie
 • Uitlevering
 • Strafhof
 • Strafzaak MH17
 • Berechting ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden
 • NFI
 • Contacten kerkgenootschappen

 Drs. S. Dekker, Minister voor Rechtsbescherming afkomstig van de VVD

 

Portefeuille:

 • Raad voor de Rechtspraak/Zittende magistratuur
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbestel
 • Rechtsbijstand
 • Slachtofferhulp
 • Sanctiebeleid (DJI, incl. TBS), incl. bijbehorende wijzigingen Wetboek van Strafrecht
 • Justitieel jeugdbeleid
 • Aanpak recidive
 • Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen
 • Adoptie
 • Preventie (persoonsgericht en generiek)
 • Wet Rechterlijke Organisatie
 • Wet Burgerlijke Rechtsvordering
 • Wijziging Wetboek van Strafvordering
 • Wetgevingskwaliteit
 • Privaatrecht, incl. personen- en familierecht
 • Verbod verenigingen en financiering
 • Faillissementswet
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Auteursrecht/intellectuele eigendom
 • Kansspelen
 • Bescherming persoonsgegevens
 • Autoriteit persoonsgegevens
 • Dienst Justis
 • CJIB
 • Raad Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
 • Raad Kinderbescherming

 

M.G.J. Harbers, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; voert in het buitenland de titel van minister voor Migratie en afkomstig van dVVD

 

Portefeuille:

 

 • Vreemdelingenzaken/Migratie
 • IND, COA, DTV
 • Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
 • Grensbewaking in vreemdelingenzaken
 • Rijkswet Nederlanderschap
 • Mensenhandel (incl. mensensmokkel) en prostitutie
 • Internationaal migratiebeleid
Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: