Maatregelen Corona virus Nationale Politie

Op dit moment waart het CORONA virus in alle hevigheid door ons land. Het kabinet is in de 5e versnelling gegaan om maatregelen te nemen die deze uitbraak moeten gaan beteugelen. Ook de NP ontkomt er niet aan om intern dusdanige voorzorgsmaatregelen te nemen die kans op een eventuele besmetting minimaliseren. Werkprocessen zijn in diverse gradaties verdeeld om te zorgen dat de cruciale werkprocessen zoveel als mogelijk doorgang kunnen vinden.

Op Intranet is daarvoor een aparte pagina aangemaakt die iedereen kan raadplegen. Elke twee uur kan er een update geplaatst worden waardoor je exact op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Per eenheid maar ook landelijk is er een crisisteam actief die de beslissingen neemt die op dat moment voor wenselijk worden geacht.

Advies

Als ANPV willen wij elke collega het dringende advies geven om de aanbevelingen vanuit de NP onverkort op te volgen. Denk daarbij vooral aan ‘eigen veiligheid voorop’. Denk ook goed aan je ‘eigen hygiëne’, was vaak je handen, mijd zoveel mogelijk contacten, reinig op tijd de telefoon, computer, stuur van de auto etc etc. Ook dan is besmetting nog niet voor 100% te voorkomen maar het risico wordt wel zo klein mogelijk.

Wij conformeren ons aan de maatregelen zoals die bekend zijn gemaakt en die dus telkens worden aangepast, er komen buiten bovenstaande algemene adviezen geen specifieke aanwijzingen vanuit de ANPV. Benader vooral jouw eigen crisisteam binnen de eenheid indien je zaken ervaart die anders e/o beter zouden kunnen.

Stand van zaken ANPV

Ook binnen de ANPV worden we geconfronteerd met de directe gevolgen van de uitbraak van het Corona virus. Enkele HB leden wonen in het epicentrum van de uitbraak, in Noord-Brabant. Zij werken sinds vorige week maandag vanuit huis en blijven dat vooralsnog doen.

Externe afspraken welke maar enigszins uitgesteld kunnen worden zijn afgezegd, wat ook van toepassing is voor vergaderingen. De ANPV is normaal telefonisch en per mail bereikbaar.

Bij ondersteuning door de afdeling IBB (Individuele Belangenbehartiging) wordt per situatie bekeken wat noodzakelijk en wenselijk is. Hierin zal maatwerk geleverd worden.

Heb je verdere vragen of opmerkingen dan kun je ons benaderen via secretariaat@anpv.nl