Nood? Bel: 06-53336074

Drost Juten Notarissen

Waakzaam en Dienstbaar. Gedragen op het brevet en het motto van de politie. Hier met een uitroepteken, omdat dat is waar de politie zich voor sterk maakt.

Maar ook met een vraagteken, want eigenlijk geldt dit ook voor ons,

Waakzaam en Dienstbaar !?Drost Juten Notarissen

Zoals de politiemensen toezien op het beschermen van de normen en waarden van de rechtstaat, zo zien wij toe op het beschermen van de belangen van onze klanten en bedienen wij deze van gericht juridisch advies. Drost Juten Notarissen, gevestigd aan het Nassauplein in Den Haag. Als notariskantoor staat Drost en Juten midden in de samenleving. Des te beter kunnen we u zo goed mogelijk helpen. Dat doen we door nauwkeurig te luisteren, de juiste vragen te stellen, alles uiterst uitvoerig te controleren en dan met een heldere, juridisch doortimmerde oplossing te komen die geen ruimte laat voor onzekerheid. Dat is onze definitie van kwaliteit.We rusten niet tot het laatste puzzelstukje op zijn plaats is, zetten graag een extra stap om zaken voor elkaar te krijgen en zijn intensief betrokken bij onze klanten.

Drost en Juten is op verschillende terreinen gespecialiseerd, waaronder familierecht, onroerendgoedrecht en ondernemingsrecht.

Wij staan u bij op bovengenoemde rechtsgebieden, maar ook voor aanvullende zaken als legalisatie van handtekeningen en het opstellen van volmachten.

Kortom, voor alle zaken waarvoor u een notaris nodig heeft, kunt u bij ons terecht, ofwel: uw 'huisnotaris'.Korting ANPV leden

Aan alle leden van het ANPV kunnen wij het navolgende aanbieden:

Indien u zaken notarieel reeds heeft vastgelegd:o  een kosteloze beoordeling in een persoonlijk gesprek of uw stukken nog up-to-date zijn ofwel of deze nog beantwoorden aan uw huidige persoonlijke situatie.

    Sinds het opmaken van de  huidige stukken kunnen zich niet alleen wijzigingen van persoonlijke aard hebben voorgedaan, maar uiteraard ook wijzigingen in de diverse wetten zodat

    aanpassing wenselijk is;

o 15% korting per op te maken akte (zoals bijvoorbeeld een samenlevingscontract, testament, leveringsakte, hypotheekakte, oprichting vereniging)

   Indien u nog niets heeft vastgelegd:

o een kosteloos inventariserend persoonlijk gesprek;

o 15% korting per op te maken akte (zoals bijvoorbeeld een samenlevingscontract, testament, leveringsakte, hypotheekakte, oprichting vereniging)Wanneer u contact met ons opneemt, vermeldt u dan uw ANPV lidnummer of uw dienstnummer.

Drost Juten Notarissen, uw partner in het notariaat!

Drost Juten Notarissen Nassauplein 36 2585 ED ’s-Gravenhage

mevrouw mr. G.A.M. von Bannisseht

mr. R.S. Oude Hengel

Telefoon: 070-3425100 e-mail: info@drostjuten.nl

website: http://www.drostjuten.nl

 
1 Begin 2 Voltooid
Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: