Nood? Bel: 06-53336074

Pensioen

Pensioen is een containerbegrip. Immers met pensioen gaan zegt nog niets over je inkomen. De eerste gepensioneerden waren de legionairs (soldaten) van het Romeinse Rijk. Zij kregen geen uitkering maar een stukje land om te bewerken en konden zo voorzien in eten op hun oude dag. Uiteraard hadden de hogere soldaten de beste stukjes grond en de lagere rangen soms niet meer dan een kale rotsvlakte wat ze soms noopten zich opnieuw te verhuren als soldaat.

Willem Drees, een voormalig politicus, regelde het staatspensioen AOW in Nederland voor iedereen. Het was een oudedagsvoorziening die voor veel mensen een echt verschil maakte. Sindsdien staat het pensioen gaan gelijk aan een uitkering krijgen. Ook ontstond een stelsel van ‘aanvullend pensioen’ (bijv. ABP) en ‘vroegpensioen’ (VUT). Dit laatste om de jeugdwerkloosheid op te lossen door mensen eerder uit te laten treden. De verschillende vroegpensioensystemen, inclusief levensloop, volgden elkaar rap op en zijn inmiddels door de overheid fiscaal bijna onmogelijk gemaakt.

Daarmee wordt duidelijk dat in Nederland pensioen altijd in één adem wordt genoemd met geld. We speken dan feitelijk over pensioenuitkering of pensioenvermogen.

Er zijn ook andere manieren om voor later te zorgen dat door de overheid is gestimuleerd zoals; individuele manieren van sparen; beleggen of vermogensopbouw waaronder het eigen woningbezit. Indien zich die mogelijkheid voor doet is dat altijd aan te bevelen.

Voor de politie is na het afschaffen van de ‘PolitiePartnerPlusPensioen’ per 1 januari 2016, nog één bijzonderheid over en dat is ‘Inkoop Max’. Een voorwaardelijk pensioen dat uiterlijk 2022 ingekocht is in het ABP-keuzepensioen. De Arbeidsvoorwaarden-afspraken van 2015 zorgen voor een versnelde inkoop vanaf 2018 tot 2022.

Modern stelsel

In het (huidige) moderne stelsel was een pensioenopbouw van ongeveer 2% per jaar mogelijk. Dit is onlangs wettelijk verlaagd zonder dat de oude opbouw is aangetast. Een vuistregel is dat 35 jaar pensioenopbouw tegen 2% recht geeft op 70% inkomen. Door de indexatieambitie (met nadruk ambitie en geen garantie) lukte dit aardig tot 2009 toen de kredietcrisis toesloeg. De overheid reageerde met strenge regels op de te bouwen buffers (dood geld) door de pensioenleeftijd te verhogen en de opbouwmogelijkheden te verlagen.

ABP keuzepensioen

Het ABP keuzepensioen is een aanvullend pensioen wat al voor de AOW pensioengerechtigde leeftijd in kan gaan, maar ook daarna! Je kunt tegenwoordig doorwerken tijdens je pensioen, met deeltijdpensioen gaan, je nabestaandenpensioen verhogen of verlagen, de hoogte van je pensioen laten variëren, enzovoort, enzovoort.

Al deze mogelijkheden, zoals de combinaties met levensloop, RPU en persoonlijke omstandigheden, maken de keuze niet eenvoudiger. Daar komt bij dat veel mensen geen genoegen meer nemen met 70% van het laatst verdiende salaris. Het aantal tweeverdieners, en daarmee een hoger inkomen, is ook enorm toegenomen. Tevens speelt nu ook het aantal echtscheidingen mee. Wettelijk moet een deel van het pensioen naar de voormalige partner. Pensioenbreuken en perioden van inactiviteit zonder pensioenopbouw zijn factoren die ‘gaten’ slaan in het pensioenvermogen.

Toch blijven de mogelijkheden van het ABP pensioen een voorbeeld voor anderen. De variatie in mogelijkheden betekent dat je ‘op maat’ met pensioen kan. Uiteraard wil je altijd eerder en tegen een hoger bedrag met pensioen, maar dat is niet mogelijk. Eerder gaan betekent een lager pensioenbedrag. Uitstellen van pensioen betekent een hoger pensioenbedrag. De werkelijke keuzes liggen in de variatie; gecombineerd met bijvoorbeeld minder werken, de hoogte laten variëren en bijvoorbeeld de hypotheek hebben afbetaald.

Jouw pensioen en je vakbond

Collectief pensioen zoals wij die bij het ABP kennen, is een pensioen wat opgebouwd wordt uit geld bestemd voor arbeidsvoorwaarden. Daarom spelen de vakbonden hier een grote rol in. Zij onderhandelen immers de voorwaarden uit waaronder pensioen wordt opgebouwd en genoten. De politiebond ANPV is onderdeel van het Ambtenarencentrum dat als één van de vier vakbondspartijen (Ambtenaren centrales) de reglementen van het ABP mee bepaalt. Ook wordt via het bestuurslid namens het Ambtenarencentrum èn via een gekozen lid in het verantwoordingsorgaan, toezicht gehouden op het pensioenfonds.

In ons collectief overleg hebben wij (de ANPV) gezorgd voor aanpassing van de regels naar de nieuwe wetgeving en een aantal zaken kunnen repareren. Het AOW gat dichten bleek ondoenlijk. Wel hebben we kunnen zorgen voor maximale inzet binnen de wettelijke kaders. Zo is de ANPV aanjager geweest van een nieuwe vorm van verlofsparen die naar verwachting 2018 ingaat. Daarmee moet nog meer vrijheid komen om zelf over je tijd te beschikken en te bepalen wanneer je wilt gaan genieten van je pensioen.

In individuele gevallen is ondersteuning door de ANPV ook mogelijk voor (werk gerelateerde) pensioenzaken. Meestal beperkt zich dat tot bemiddeling in de administratieve sfeer bij aanvragen.

Arbeidsongeschiktheid en nabestaanden

Het pensioenfonds speelt ook een rol bij jouw inkomen als je arbeidsongeschikt wordt. In een aantal gevallen kan de pensioenopbouw nog deels doorlopen. Bij overlijden voor en na je pensionering is er sprake van inkomen voor partners en wezen. De premies zijn in je algemene premie opgesloten. Daarnaast kan er via een individuele of collectieve verzekering nog aanvullend worden verzekerd. Dat gaat buiten het ABP om.

Met pensioen gaan, waar moet je op letten?

Omdat het ABP pensioen op elk gewenst moment kan ingaan tussen je 60e en 70e jaar, moet je niets maar mag je veel zelf bepalen. Dit is voor veel mensen een lastige opgave. Het advies is om goed na te denken over jouw huidige en toekomstige uitgaven. Je (nieuwe) inkomen moet dat afdekken zodat je niet te kort komt. Het liefst houdt je nog iets over voor onverwachte zaken of dingen die het leven (later) aangenaam maken.

Hoofdlijnen zijn over het algemeen de kostenposten; wonen, kinderen en/of partner die van jou afhankelijk zijn en een buffer voor onverwachte situaties.

Zaken die kunnen veranderen zijn; ziektekosten(verzekering) die via de salarisstrook betaald worden, een auto van de zaak, vergoedingen etc.

Misschien wil je juist blijven werken, bijvoorbeeld als ZZP-er of als inhuurkracht , of ga je naar het buitenland met (on)zekerheden van dien zoals lokale belastingen, bronheffingen- en de Nederlandse verdragen over de belastingheffing op je pensioenuitkering.

Zodra je weet wat je netto nodig hebt kan je dat bruto terugrekenen.

Met dit gegeven in de hand kan je op diverse sites meer te weten komen.

Zo kan je bij het ABP op www.mijnabp.nl allerlei keuzes invoeren en zien wat dat doet met jouw inkomen. Bij pensioenoverzicht.nl kan je niet alleen je eigen pensioen, de AOW en andere pensioenfondsen zien, maar ook met de DigiD een overzicht maken van het inkomen van je partner. Een aanrader!

Voor sommige sites dien je te beschikken over DigiD.

Handige links

www.abp.nl

www.mijnpensioenoverzicht.nl

www.svb.nl

http://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen

Tegenwoordig ook op het politie-intranet.

Pensioen aanvragen

En dan weet je het. Je gaat met pensioen op een door jou gekozen leeftijd. Als je pensioen aanvraagt hoef je de werkgever daarover niet direct in te lichten. Het is natuurlijk wel heel verstandig dit goed af te stemmen. Een duidelijk plan, met alternatieven voor het geval het leven zaken anders laat zijn, is verstandig. Uiteindelijk beslis je zelf.

Toekomst van het pensioen

De overheid heeft wetgeving klaar die inhoudt dat de pensioenleeftijd en ingangsdatum van de AOW meegroeien met de levensverwachting. Dat betekent dat je meer en meer belang hebt bij een individuele pensioenopbouw, mits je natuurlijk eerder wilt stoppen met werken. Pensioen is een zeer persoonlijke zaak geworden.

Voorlichting bijeenkomsten ABP 

De ANPV organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten verspreid over het land. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten verwijzen wij naar de agenda voor de actuele berichten hierover 

 

Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: