Nood? Bel: 06-53336074

Medezeggenschap

ANPV en medezeggenschap

Binnen de Nationale Politie is de medezeggenschap op eenheidsniveau georganiseerd. Bij de recent gehouden verkiezingen (2014 en 2015) heeft de ANPV in (bijna) alle eenheden ook meegedaan met deze verkiezingen.

De ANPV onderschrijft het belang van medezeggenschap en heeft actief campagne gevoerd om zoveel mogelijk leden verkozen te krijgen in de Ondernemingsraden van de verschillende eenheden of diensten. Dat heeft er toe geleid dat de ANPV op dit moment in de navolgende eenheden afgevaardigden in de Ondernemingsraad heeft: 

 • Amsterdam (7)
 • Den-Haag (4) 
 • Landelijke Eenheid (LE) (3)
 • Limburg (2)
 • Midden-Nederland (2)  
 • Noord-Holland (0)
 • Noord-Nederland (3)
 • Oost-Brabant (5) 
 • Oost-Nederland (1)  
 • Politie Academie (0)
 • Politie Diensten Centrum (PDC) (1)
 • Rotterdam (8)
 • Zeeland West-Brabant (2)

Daarnaast heeft de ANPV ook nog zitting in de Ondernemingsraad Stadstoezicht Rotterdam (1).
Twee maal per jaar vindt er een overleg plaats in een contactgroep waarin alle leden van de Ondernemingsraad alsmede enkele leden van het Hoofdbestuur zijn vertegenwoordigd.
De vergaderingen vinden volgens een vastgesteld schema twee keer per jaar plaats op het landelijke kantoor van de ANPV in Den Haag.

>  Totaaloverzicht OR

> OR Verkiezingsposters

Voorzitter van het overleg van deze contactgroep is Hans Schoones. Wil je meer informatie over deze commissie of heb je tips of suggesties neem dan contact op met de voorzitter van deze commissie. Telefoon: 070-3155125  of hans.schoones@anpv.nl

Einde van de pagina - Terug naar boven

De ANPV is lid van: