Nood? Bel: 06-53336074

Postactieven

Een groeiende doelgroep  - die we gemakshalve postactieven noemen -  vraagt al enkele jaren om een eigen platform. Tot die groep rekenen we niet alleen post-actieven en gepensioneerden, maar ook collega’ s die wegens arbeidsongeschiktheid de dienst moesten verlaten en tenslotte ook nog eens collega’s die 2-3 jaar voor hun pensioen staan en met specifieke vragen over hun toekomst worstelen.

Wat gaan we voor de post-actieven doen?

Om de wensen van de post-actieven te inventariseren en te stroomlijnen is er een afdeling opgericht met een werkgroep van 16 leden en een dagelijks bestuur, bestaande uit Theo Jansen (vz), Rob Gerson, en Jos Hermans.

 • Het bestuur organiseert o.m. regionale bijeenkomsten om ideeën en wensen te inventariseren.
 • De postactieven en de gepensioneerden kunnen gebruik maken van de bestaande diensten, zoals kortingen bij verzekeringen, hulp bij belastingaangifte, etc. Wij verwijzen daarbij graag naar het ledenvoordeel op onze website.
 • Uit de inmiddels gehouden inventarisatie van wensen is een lijst van onderwerpen samengesteld, waarover senioren geïnformeerd willen worden of waarop zij een beroep willen doen.
 • De afdeling wil richting hoofdbestuur spreekbuis zijn om specifieke zaken onder hun aandacht te brengen. Denk hierbij vooral aan pensioenzaken, UWV- of SVB-perikelen. Ook worden zaken behartigd waar (afdelings)bestuurders niet altijd aan toe komen, zoals bezoeken van langdurig zieken en aandacht besteden aan jubilea.

Tot onze taken rekenen we ook:

 • Geven van voorlichting of doorverwijzen naar instellingen en deskundigen.
 • Inventariseren van behoeften en wensen.
 • Behartiging van belangen.
 • Medezeggenschap in het voorzittersoverleg.
 • Zetel in het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP) namens het Ambtenarencentrum, de ambtenarencentrale waarbij de ANPV  aangesloten is.
 • Zetel in het verantwoordingsorgaan van het ABP, ook namens het Ambtenarencentrum.
 • Zetel in het platform van het landelijk Samenwerkingsverband Politie Senioren (SPS)

SPS

Om onze belangen op landelijk niveau optimaal te kunnen behartigen is de ANPV, afdeling Postactieven aangesloten bij het landelijk Samenwerkingsverband Politie Senioren. Binnen dit samenwerkingsverband is een platform waar onderlinge wensen en ideeën worden uitgewisseld en besproken, een en ander met betrekking tot het welzijn van de doelgroep. Inmiddels zijn zo'n 15.000 gepensioneerden hierbij aangesloten.

Het ‘mission statement’ van de SPS luidt als volgt;

Het bevorderen van de samenwerking van verenigingen van politiesenioren in Nederland, met het oogmerk om gezamenlijk te werken en bij te dragen aan de ontwikkeling, instandhouding en het functioneren van verenigingen van politiesenioren ( lees hier: ANPV-afdeling post-actieven). Dit alles teneinde onderlinge binding van politiesenioren en hun betrokkenheid bij politie en maatschappij te bevorderen.

Ter nadere informatie zij vermeld dat de doelstellingen van de SPS uit het navolgende bestaan:

 • Landelijk overleg met de Korpsleiding van de Nationale Politie / Ministerie, waardoor afspraken kunnen worden gemaakt op hoofdlijnen voor landelijk beleid, initiatieven en ideeën.
 • Eenduidige afspraken over faciliteiten, financiële ondersteuning en inzet van oud politiemedewerkers als volontairs en vrijwilligers binnen en buiten de politie;
 • Duidelijk verwachtingspatroon voor oud politiemedewerkers, lokaal en landelijk;
 • Meer aandacht voor oud politiemedewerkers vanuit de Nationale Politie en het Ministerie;
 • Eén lid van de Korpsleiding die verantwoordelijk is voor de afspraken rond oud politiemedewerkers en daarop aanspreekbaar is.

Het bestuur van de ANPV-afdeling voelt zich bijzonder aangetrokken tot het SPS, temeer omdat in een SPS-platform de belangrijkste deelnemers zijn vertegenwoordigd en aldus kunnen meedenken en meepraten over het welzijn van de gepensioneerden.

Contributie

Na pensionering bedraagt het vakbondslidmaatschap voor post-actieven € 26,50 per jaar.

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp, of misschien deelnemen aan deze vakgroep, neem dan contact op met Theo Jansen (vz) via postactieven@anpv.nl /theo.jansen@anpv.nl of tel: 06-17387294.

 

Om je aan te melden als Post-Actief lid kun je het webformulier invullen en doorsturen.

 

De afdeling Postactieven gaat drie themadagen in 2019 organiseren met een Notaris en voorlichter van het ABP.

Wat regel je voor je zelf als je geen beslissingen meer kunt nemen, zaken regelen voor je nabestaanden en je erfenis, routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen.

Zomaar een aantal vragen waarvoor de collega’s, die er (straks) toe doen. Op al deze vragen kan een notaris antwoorden gegeven.

Daarom organiseert de Politiebond ANPV, Afdeling Postactieven i.s.m. de Afdelingen Noord-Holland, Noord-Nederland en Amsterdam, voor de leden themadagen op:

 • 05 april 2019 in de afdeling Noord-Holland*
 • 15 mei 2019 in de afdeling Amsterdam*
 • 18 september in de afdeling Noord-Nederland*

* De uitnodigingen en locaties volgen om je dan te kunnen aanmelden.

Inloop tussen 10.30 uur en 11.00 uur. Van 11.00 uur tot 12.00 uur een uitleg van de Notaris. Daarna zal er door de ANPV een lunch worden aangeboden. Van 13.00 uur tot 14.30 uur een uitleg van een medewerker van ABP over “mijn ABP” (de berekening over je pensioenaanvraag). Na afloop volgen nog mededelingen en kunnen vragen gesteld worden aan een lid van het Hoofdbestuur.

Geen probleem als je in een Eenheid werkt en je wilt naar een andere locatie, om de themadag bij te wonen.

Alle ANPV leden zijn welkom om deze bijeenkomst in diensttijd bij te wonen.

Laat je informeren en stel je vragen aan de sprekers!! Voor meer informatie vraag deze aan via de mail bij, Theo.Jansen@anpv.nl of Cees.van.Welij@anpv.nl.

Het bijwonen van deze themadagen is kosteloos.

Agenda Post Actieven

 

Alle ANPV leden zijn welkom om deze bijeenkomst in diensttijd bij te wonen.
Laat je informeren en stel je vragen aan de sprekers !!
Opgeven via de mail bij, Theo.Jansen@anpv.nl of Cees.van.Welij@anpv.nl

Het bijwonen van deze themadagen is kosteloos.
Met vriendelijke groet
 
Theo Jansen en Cees van Welij.
Einde van de pagina - Terug naar boven