Leden stemmen in met nieuwe politie-cao

De leden van de vier politiebonden hebben zich in overweldigende meerderheid akkoord verklaard met het op 4 mei bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe politie-cao. Tijdens digitale ledenpeilingen stemde gemiddeld 90 procent van de deelnemende collega’s voor definitieve ondertekening van het afsprakenpakket. Die vindt plaats op 8 juni.

De afgelopen dagen namen de NPB, ACP, ANPV en Equipe ieder op hun eigen manier een formeel besluit binnen hun vereniging. De besturen van de politiebonden gingen unaniem akkoord.

Response
Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenraadplegingen die de bonden tussen 14 en 30 mei hielden – ieder op eigen houtje. De opkomst bij de ANPV was ruim 25 procent.

Massale steun
De kernvraag in de ledenpeiling was: vindt u het onderhandelaarsakkoord goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond? Over de hele linie antwoordde negentig procent van de respondenten daar instemmend op. Acht procent vond het gemaakte afsprakenpakket onvoldoende voor een akkoord. Twee procent had daar naar eigen zeggen geen duidelijk oordeel over.

Volgende week woensdag (8 juni) zullen minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord ondertekenen.

Hieronder de uitslag per politiebond:

NPB
Voor: 91,8 procent
Tegen: 6,4 procent
Weet niet/geen mening: 1,8 procent
Opkomst: 18,6 procent

ACP
Voor: 86,49 procent
Tegen 13,28 procent
Weet niet/geen mening: 0,23 procent
Opkomst: 12,46 procent

ANPV
Voor: 86,87 procent
Tegen: 8,22 procent
Weet niet/geen mening: 4,92 procent
Opkomst: 25,93 procent

Equipe
Voor: 92,52 procent
Tegen: 5,69 procent
Weet niet/geen mening: 1,8 procent
Opkomst: 34,47 procent