Kees Wijnen benoemd tot bondssecretaris NPB

Ons Hoofd Bedrijfsvoering Kees Wijnen, statutair gezien secretaris/ penningmeester, is op 28 mei 2024 door de Bondsraad van de NPB benoemd tot Bondssecretaris van de NPB. Kees heeft hiervoor de bij de NPB geldende sollicitatieprocedure doorlopen.

Zijn benoeming past mooi in de fusiebesprekingen die deze week worden afgerond en waarbij een positie in het Dagelijks Bestuur (DB) ook onderdeel van gesprek was.

De ANPV is blij dat er met Kees al een herkenbaar gezicht in het Hoofdbestuur van de NPB is. Kees zal tot de fusie een feit is, zijn werkzaamheden voor de ANPV zoveel als mogelijk voortzetten.

Wij wensen Kees veel succes in zijn nieuwe functie.