Grote conferentie over Oekraïne ‘volstrekt onverantwoordelijk’

Het is ‘volstrekt onverantwoordelijk’ om medio juli in Nederland een grote internationale conferentie over Oekraïne te houden. De politie is overbelast en zeker de gespecialiseerde eenheden staat het water tot aan de lippen.

Dat zegt onze voorzitter Xander Simonis in een reactie op de plannen die er zijn om de stad Den Haag medio volgende maand het podium te maken voor de Ukraine War Crimes Summit. Meer dan 200 vertegenwoordigers uit tientallen landen komen dan naar de stad van vrede en recht om te overleggen over oorlogsmisdaden die mogelijk zijn gepleegd bij de oorlog in Oekraine.

Simonis en de ANPV staan achter het doel van de conferentie, maar stellen dat deze niet in ons land gehouden kan worden. ,,Zo’n grote internationale conferentie met zoveel mensen over zo’n heikel onderwerp brengt een enorme bulk beveiligingswerk met zich mee. De Nederlandse politie kan dat er nu helemaal niet bij hebben. Zeker eenheden als de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging niet. Die komen om in het werk”.

Arbeidstijdenwet met voeten getreden
Volgens Simonis wordt de Arbeidstijdenwet bij deze dienst met voeten getreden. ,,Er worden veel te lange dagen gemaakt omdat veel te veel mensen beveiligd moeten worden. Ze draaien te veel diensten, maken te lange dagen. Dat moet wel, anders krijgen ze de roosters niet rond. Dat is niet alleen niet goed voor die mensen en hun gezinnen, maar ook niet voor het werk. Hoe scherp ben je nog als je dubbele diensten moet werken als beveiliger?”.

Mooie sier maken over rug politie
Het doorzetten van de Summit getuigt volgens Simonis niet van respect voor de politie. ,,Als politiebonden waarschuwen we al jaren voor het capaciteitsgebrek waarmee het korps nu worstelt. Dat heeft te maken met het jarenlang negeren van de uitstroom. Dit was voorzienbaar”. Hij kan maar één reden bedenken waarom de conferentie nu in ons land wordt gehouden. ,,Dat is om het blazoen van het kabinet op te poetsen. Ze willen mooie sier maken over de rug van de politie”.

En dat de politie overbelast is, dat wordt ook erkend door het kabinet. ,,Vorige maand hebben we onze handtekening gezet onder een nieuwe politie-cao. Daarin is onder andere geregeld dat uitvoerende collega’s een tijdelijke financiële tegemoetkoming krijgen voor de verzwarende werkomstandigheden waarmee ze al tijden moeten draaien. Op zich is die erkenning mooi, maar om dan vervolgens zo’n conferentie te gaan organiseren, dat is echt onverantwoordelijk”.