Fiscaal voordeeltje collega’s met eigen vervoer 2024

In overleg met de bonden heeft de werkgever een belastingvoordeeltje gerealiseerd voor collega’s die in 2024 met eigen vervoer van en naar hun werk rijden. Gemiddeld gaat het om enkele tientjes die ze in november automatisch uitbetaald krijgen. Wil je afzien van deze fiscale bonus, bijvoorbeeld vanwege de ongunstige gevolgen voor een sociale uitkering? Meld dat dan VOOR DINSDAG 1 OKTOBER via YouForce!

De politie-cao 2024/2025 bevat onder andere de afspraak dat politiemensen die werk gerelateerd met eigen vervoer reizen daarvoor vanaf 1 juli 2024 een belastingvrije tegemoetkoming krijgen van € 0,23 per kilometer. Dat nieuwe km-bedrag geldt voortaan voor zowel dienstreizen als woon-werkverkeer.

Tot 1 juli kregen collega’s die met eigen vervoer naar het werk komen slechts een belastingvrije tegemoetkoming van € 0,19 per kilometer. Met andere woorden: in de eerste helft van 2024 bleef bij de politie voor elke kilometer woon-werkverkeer met eigen vervoer een fiscale vrijstellingsruimte van € 0,04 onbenut.

Vrijstellingsruimte
Deze onbenutte fiscale ruimte is gebruikt om dienstreizen gedurende die periode onbelast te vergoeden. Desondanks blijft er voor een aantal collega’s fiscale ruimte over. De omvang daarvan hangt af van het aantal kilometers je hebt gedeclareerd voor je eigen vervoer. Voor iedere medewerker is de resterende fiscale ruimte dus verschillend.

Fiscale uitruil
In overleg met de bonden heeft de werkgever besloten deze onbenutte ruimte in de eerste helft van 2024 te benutten voor een zogenaamde fiscale uitruil. Wat houdt dat in? In oktober berekent het korps voor elke medewerker of hij over de periode tot 1 juli nog een belastingvrij uit te betalen bedrag over heeft.

Is dat het geval, dan wordt dat bedrag uitgeruild met de eindejaarsuitkering in november. Die maand krijg je het berekende bedrag dan uitbetaald als extra tegemoetkoming in de kosten van je woon-werkverkeer met eigen vervoer. Daardoor hoef je er geen loonbelasting over te betalen, wat je een netto voordeel oplevert. Dat voordeel verschilt per persoon, maar gemiddeld gaat het om een paar tientjes.

Uitkeringsgevolgen voorkomen
Deze fiscale uitruil verlaagt je sociale verzekeringsloon over 2024. Dat kan gunstig uitpakken als je recht hebt op toeslagen, maar ook ongunstig bij het aanvragen van een uitkering. Het sociale verzekeringsloon is namelijk de basis voor sociale uitkeringen zoals WW en WIA.

Verwacht je volgend jaar een WW-, WIA- of andere sociale uitkering te gaan ontvangen? Dan kun je ervoor kiezen om je af te melden voor de fiscale uitruil.

Ga naar YouForce;
Kies voor Self Service > Start > Woon-werkverkeer;
Klik op tegel Fiscale ruil van reiskosten;
Selecteer Nee bij Uitvoeren fiscale ruil reiskosten.

LET OP: DE DEADLINE VOOR DEZE AFMELDING IS DINSDAG 1 OKTOBER!