Doorstroming N2->N3->N4

Recentelijk heeft de ANPV in gezamenlijkheid met de andere politiebonden bericht over het opleidingstraject van 111 surveillanten die nu bezig zijn met de N3 opleiding. Deze berichtgeving levert een groot aantal vragen op bij collega’s die de N3 opleiding al hebben afgerond en aan het werk zijn.

 

Hoe gaat het eruit zien voor de groep N3 die al aan het werk is? Deze groep, die de N3-opleiding heeft afgerond en al aan het werk is , heeft recht op het N4-kwalificatietraject. De verwachting is dat dit traject in de loop van het lopende jaar van start gaat. Plaatsing in het traject zal naar verwachting gaan op basis van politiedienstjaren. Dit is echter nog onderwerp van gesprek.

In 2020 is al afgesproken dat de huidige groep N3 studenten gaat uitstromen op N4, zij krijgen de ontbrekende modules aangeboden. Deze afspraak is niet geldig voor de studenten van de doorstroomopleiding, de groep die al een N2 afgeronde opleiding heeft en al aan het werk is . Dus binnen een groep heb je studenten die wél onder de regeling vallen en studenten die er niet onder vallen. Over deze groep van 111 surveillanten is nu afgesproken dat zij onder voorwaarden de keuze krijgen om alsnog de N4-opleiding te volgen. Eén van de voorwaarden is o.a. dat zij niet de al afgestudeerden gaan inhalen. Dat zal er toe leiden dat zij pas na zes jaar werkervaring als generalist de voordelen krijgen van het overgangsbeleid. Dit betreft dan een automatische bevordering op politiedienstjaren en voorrang bij vacatures. De N3/N4-studenten die zijn gestart tussen 2016 -2020 moeten eerst werkervaring opdoen. Zij krijgen naar verwachting een bevordering in 2031 – 2032. Als zij willen solliciteren op een senior functie moeten zij tenminste 8 jaar werkervaring hebben als generalist.

De ANPV zal jullie verder informeren zodra er nieuws is op dit gebied.

Heb je vragen neem dan contact op met het studentenloket (studenten@anpv.nl), de afdeling Individuele Belangenbehartiging (ibb@anpv.nl ), Cees.van.Welij@anpv.nl of bel 070-3155128