Dienstreis met eigen vervoer nooit verplicht

Per 1 juli 2022 is een groot aantal reserveerbare poolvoertuigen bij de politie afgestoten. Een bezuinigingsmaatregel, waarbij kennelijk niet is nagedacht over de gevolgen daarvan voor politiemedewerkers die frequent een poolauto gebruiken. Eén ding is zeker: een dienstreis verplicht met eigen vervoer als alternatief kan absoluut niet aan de orde zijn. De werkgever is hierop aangesproken.

Bij het besluit om te stoppen met reserveerbare poolauto’s heeft de werkgever collega’s laten weten onder andere gebruik te maken van bijvoorbeeld openbaar vervoer of de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. In een aantal situaties is dat echter gewoonweg niet mogelijk. Denk aan het afleggen van werkbezoeken of huisbezoeken op een bestemming die slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer en wel degelijk om een persoonlijke ontmoeting vragen. De enige optie die dan overblijft is reizen met eigen vervoer.

Alleen met instemming
De korpsleiding heeft in gesprek met de bonden benadrukt dat het enkel gaat om het afstoten van de circa 300 voertuigen van het Politiedienstencentrum. Dat er in totaal op teams in de eenheden nog om en nabij de 1.800 poolauto’s beschikbaar blijven. Dan nog kan het niet zo zijn dat een medewerker direct of indirect verplicht wordt om een dienstreis met eigen vervoer te maken als er geen poolauto voor handen is. Dit kan enkel als een medewerker daar zelf voor kiest. In dat geval ontvang je de reguliere vergoeding voor dienstreizen, maar wees je er dan van bewust dat je de dienstreis voor een deel uit eigen zak betaalt omdat de vergoeding (28 ct/km bruto) niet alle (flink gestegen) kosten dekt.

Wat betekent dit voor jou?
Het principe is en blijft dat de werkgever voor vervoer zorgt als je een dienstreis moet maken. Reizen met eigen vervoer kan alleen als je daar zelf mee instemt. Loop je toch tegen problemen aan met dienstvervoer en lukt het niet om dit in overleg met je eigen leidinggevende op te lossen? Schroom dan niet contact op te nemen met onze afdeling IBB.