Coalitie voor Veiligheid: Willekeur veiligheidsregio’s nadelig voor brandweermensen en BOA’s

Veiligheidsregio’s bedenken hun eigen regels en de voorschriften zijn niet eensluidend. Dit is in onze ogen niet uitlegbaar en onbegrijpelijk voor de burger, dat heeft de Coalitie voor Veiligheid (CvV) per brief laten weten aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad Bruls. Als samenwerkingsverband van 15 veiligheidsorganisaties wijst de CvV erop dat brandweermensen en BOA’s de dupe worden van deze willekeur.

Sinds het uitbreken van de covid-19 pandemie zijn er door de landelijke overheid besluiten genomen in het kader van de veiligheid van de Nederlandse bevolking. Bij de uitwerking is een belangrijke rol weggelegd voor de 25 veiligheidsregio’s. Dat heeft grote betekenis voor BOA’s, die de wet- en regelgeving handhaven. Maar ook voor brandweerpersoneel ondervindt hier problemen van.

Brandweer

Brandweermensen maken zich al geruime tijd zorgen over hun veiligheid, de inzetprocedures en protocollen- zeker waar die gaan over de inzet bij reanimaties, het afhijsen van patiënten en het veilig afstand houden. In de ene veiligheidsregio krijgen zij bijvoorbeeld geen toestemming voor aanvullende zorgtaken in de nabijheid van corona-patiënten, terwijl in de andere veiligheidsregio juist wordt gevraagd om ondersteunende werkzaamheden in zorghotels met corona-patiënten. Ook het uitrukken in een blusvoertuig met 6 brandweermensen dicht op elkaar was eerst heel vertrouwd, maar vormt nu een gezondheidsrisico- waarbij aanvullende beschermingsmiddelen soms worden geweigerd.

BOA

De aansturing van de BOA’s gebeurt, in tegenstelling tot de politie, door de lagere (gemeentelijke) overheid en ook daarin zitten grote verschillen. Toezichthouders per regio zijnbepalend voor het al dan niet toestaan van uitrusting. Zo kan het gebeuren dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch BOA’s wél bewapend zijn maar dit op ‘last van het ministerie, gesteund door de burgemeester’ moeten inleveren. Terwijl amper 35 kilometer verderop, in Tilburg, de burgemeester er juist voor pleit om over te gaan tot bewapening van de BOA’s.

De overheid is als opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers die werkzaamheden dienen uit te voeren. De samenleving vraagt zeker op dit moment veel van vitale beroepsgroepen zoals brandweer en de BOA’s. De CvV wil dat er verantwoord met hen wordt omgegaan. De centrale – en decentrale overheden zijn dat verplicht aan deze vitale beroepsgroepen.