Centrales reiken oproep uit aan diverse ministeries

Vandaag, 14 april hebben onze vice-voorzitter Hans Schoones en Walter Welting, voorzitter van de ANPV-afdeling Den Haag, samen met ongeveer 35 bestuursleden van diverse andere vakbonden, een oproep aan diverse ministeries overhandigd. Zoals wellicht bekend is de ANPV aangesloten bij de Ambtenarencentrale en waren beiden onder de vlag van de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) aanwezig. In de oproep wordt het kabinet opgeroepen om meer structurele loonruimte voor het overheidspersoneel in de Voorjaarsnota 2023 (waarover het kabinet nu onderling in gesprek is) op te nemen. Het kabinet heeft, bij monde van de premier Mark Rutte, zoals we allemaal hebben kunnen horen en lezen afgelopen herfst, de private werkgevers opgeroepen om de lonen (extra) te verhogen. Niet voor het eerst geeft de overheid zelf, als werkgever van ruim 1 miljoen mensen, helaas geen invulling aan haar eigen oproep voor het eigen personeel. Dat moet nu veranderen. Reden dan ook waarom onder andere ambtenaren, leerkrachten, politiecollega’s en militairen aanwezig waren toen deze oproep aangeboden werd.