CAO Politie 2021 getekend

Op 28 juni 2021 was het dan zover. Na een intensief traject heb ik namens jullie het arbeidsvoorwaardenakkoord (cao) politie 2021 getekend.
Als voorzitter realiseer ik mij dat voor een aantal leden dit een teleurstellende cao is.
Na alle lovende woorden van de werkgever hadden veel leden een genereuzer loonbod verwacht.
Als leden mij op de man af vragen wat ik van deze cao vindt dan kan ik die vraag redelijk kort beantwoorden. Als ik alleen naar de structurele loonverhoging van 1,3% kijk vind ik het resultaat onvoldoende. Echter een cao bestaat uit meer dan alleen een structurele loonsverhoging. Vanuit dat gegeven en de context waar Nederland zich in bevindt ben ik van mening dat deze cao, met een looptijd van één jaar, acceptabel is. Maar ook niet meer dan dat.

Wat ik er persoonlijk van vind is niet zo belangrijk. Bij de ANPV hebben de leden een belangrijke stem en kunnen zelfs een doorslaggevende stem hebben.
Na het onderhandelingsresultaat bekend te hebben gemaakt, heeft de ANPV een ledenpeiling gehouden. Uit de peiling bleek dat een meerderheid, 61,3% van diegenen die de moeite hebben genomen de peiling in te vullen, mij toestemming hebben gegeven deze cao te ondertekenen.
Deze cao heeft een looptijd tot 1 januari 2022. Dit betekent dat de politievakbonden direct na de zomer al weer zullen beginnen met de cao die 1 januari 2022 in moet gaan. De onderhandelingen voor deze cao zullen waarschijnlijk niet op 1 januari 2022 zijn afgerond. Dit heeft alles te maken met de politieke situatie die er op dit moment is.
Om goede afspraken te kunnen maken hebben we een missionair kabinet nodig en de vraag is, wanneer dat het geval zal zijn.

Xander Simonis
Voorzitter ANPV