Bruls saboteert actie voor snelle nieuwe politie-cao

De voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, heeft in zijn functie als burgemeester van Nijmegen een effectieve protestactie van de politiebonden tegen het uitblijven van een nieuwe politie-cao via bestuurlijke foefjes praktisch onmogelijk gemaakt. De bonden zijn woedend over deze onbegrijpelijke tegenwerking, die haaks staat op de steun voor de beoogde actie van zowel korpschef Henk van Essen als de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz.

De politiebonden waren voornemens op donderdag 3 maart in Oost-Nederland actie te voeren om de onderhandelingen met het kabinet over een nieuwe politie-cao verder onder druk te zetten. Zeker drie uur lang zouden politiemensen in Nijmegen en omgeving die dag het werk neerleggen om op de Waalbrug een vakbondsbijeenkomst bij te wonen. Dat zou ongetwijfeld tot de nodige verkeersproblemen leiden. Maar zoals de bonden al hadden aangekondigd: de tijd van publieksvriendelijke cao-acties is voorbij. Dat krijg je als een kabinet blijft weigeren snel genoeg met serieuze voorstellen voor cao-afspraken te komen.

Toch was de Waalbrug bewust als actielocatie gekozen om niet meteen de meeste verkeersproblemen en grootste risico’s op dat gebied in het leven te roepen. Dat zou wel het geval zijn als de bonden hadden besloten het Keizer Karelplein af te sluiten. Burgemeester Bruls bleek van dit gebaar niet onder de indruk en liet weten de actie om veiligheidsredenen ook niet toe te staan op de Waalbrug. Sterker nog: wat hem betreft mocht de actie alleen plaatsvinden op een andere locatie, te weten het Kelfkensbos. Ook mocht het alleen gaan om een actie met een statisch karakter. Bruls wilde dus ook een streep halen door de beoogde ‘protestmars’ (richting de vakbondsbijeenkomst) die de bonden voor ogen stond.

Al met al toonde de voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad dus weinig sympathie voor het belang van de politiemensen bij een snelle nieuwe cao. Dat rondde hij af met een opvallend staaltje bestuurlijk traineren. Van dinsdagmiddag tot woensdagochtend liet burgemeester Bruls de bonden tevergeefs wachten op zijn definitieve besluit (na consultatie van de eenheidsleiding Oost-Nederland). Toen de bonden hem op woensdag nogmaals dringend om duidelijkheid vroegen, arriveerde zijn afwijzingsbesluit binnen een minuut. Het kan dus niet anders of dit document lag allang klaar. Helaas maakte deze late verzending het voor de bonden onmogelijk om nog op tijd (voor donderdag) juridisch tegen dit besluit in verzet te komen – bijvoorbeeld door een kort geding aan te spannen.

Aangezien de overtrokken eisen van burgemeester Bruls de angel uit de beoogde blokkade-actie halen, hebben de bonden besloten dit protest dan maar helemaal te schrappen. Op korte termijn zal echter een nieuwe cao-actie worden gestart, die met name burgemeesters last zal bezorgen. Dit protest zal bestaan uit het vertragen van de aanlevering van bestuurlijke politie-informatie.

De acties van de politiebonden worden uitgevoerd onder de noemer Van kwaad tot erger en zijn erop gericht het kabinet Rutte IV duidelijk te maken hoezeer de gezondheid en veiligheid van de huidige politiemedewerkers in de knel zijn gekomen door onverstandig politiebeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en mee te werken aan cao-afspraken over verlichting van de huidige situatie.

Dat is duidelijk geworden tijdens de eerste gesprekken over een nieuwe politie-cao met een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl !